***Historia szkoły w Latowiczu***Wykaz podręczników na rok szk. 2016/2017***Kalendarz roku szkolnego 2015/2016***
Informacja
Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu informuje, że wszyscy uczniowie będą mieli zakupione podręczniki w ramach subwencji oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

p. Wiesława Kosobudzka_______________________________________________________________________________
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

---->zdjęcia


_______________________________________________________________________________
Zakończenie III klasy gimnazjum.

---->zdjęcia


_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

_______________________________________________________________________________
Festyn rodzinny w ZS Latowicz.

---->zdjęcia


_______________________________________________________________________________
V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
24 maja w Zespole Szkół w Latowiczu odbył się V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej pod patronatem Pana Bogdana Świątek-Górskiego Wójta Gminy Latowicz oraz Pana Tomasza Paudyny Dyrektora Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim zorganizowany przez nauczyciela języka angielskiego p. Katarzynę Pacek przy wsparciu p. Klaudii Kot i p. Agnieszki Włodarczyk.
Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z 6 szkół: ZS Cegłów, ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, ZS im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie, Szkoły Filialnej w Dębem Małym oraz ZS w Latowiczu.
W imieniu Pana Wójta, uczestników powitał Przewodniczący Rady Gminy Latowicz pan Wiesław Świątek oraz pani Dyrektor ZS Latowicz Wiesława Kosobudzka, która w języku angielskim zaprosiła uczniów do konkursu. Pracom jury w składzie p. Wiesława Proczka- Inspektor ds. Oświaty w Gminie Latowicz, p. Iwona Gastołek- instruktor śpiewu z Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach przewodniczyła p. Agata Waszczak- nauczyciel języka angielskiego w studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim. Konkurs dwujęzycznie prowadziły uczennice ZS Latowicz, Kamila i Julia Gajowniczek, natomiast uczniowie Mateusz Całka i Arkadiusz Suda zadbali o stronę techniczną imprezy. Podczas przerwy na obrady jury, szkolny wolontariat zapraszał wszystkich gości do słodkiej kawiarenki.
Jury oceniało uczestników przyznając punkty w następujących kategoriach: poprawność językowa, dobór repertuaru, muzykalność, opanowanie tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

· w kategorii klasy I-III Szkoły Podstawowej
I miejsce- Julia Aniszewska /ZS Cegłów/
II miejsce- Nela Celej /ZS Latowicz/
III miejsce- Maria Broda /ZS Żaków/
wyróżnienie- Aleksandra Domańska /ZS Latowicz/

· w kategorii klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
I miejsce- Wiktoria Warowny /ZS Latowicz /
II miejsce- Julia Jarzębska /ZS Żaków /
III miejsce- Karolina Wiechetek /ZS Latowicz /
wyróżnienie- Aleksandra Świątek /ZS Wielgolas/

· w kategorii Gimnazjum
I miejsce- Weronika Gietka /ZS Cegłów /
II miejsce- Aleksandra Sikorska /ZS Cegłów/
III miejsce- Kinga Proczka /ZS Wielgolas /
wyróżnienie- Natalia Guzowska /ZS Żaków /

Wszyscy laureaci i uczestnicy z rąk pana Wójta Bogdana Świątek-Górskiego otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Latowicz i Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim.
Wyrażamy podziękowanie za ufundowane nagrody sponsorom, jury za prace w komisji, Dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom ZS Latowicz za pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz nauczycielom prowadzącym
i zapraszamy za rok!!!

---->zdjęcia

p. Katarzyna Pacek_______________________________________________________________________________
Zdjęcia klasa IIa

---->zdjęcia


_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny


_______________________________________________________________________________
Spotkanie autorskie z pisarką p. Stanisławą Gujską
Dnia 29 maja 2017r. o godz. 10. 30 w naszej szkole będzie gościć p. Stanisława Gujska – poetka, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do posłuchania wierszy i prozy czytanych przez samą autorkę. Po spotkaniu dzieci będą mogły kupić książkę p. Stanisławy Gujskiej oraz zdobyć autograf z dedykacją.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu autorskim rodziców wraz z dziećmi.

Organizator: p. Grażyna Płatek_______________________________________________________________________________
Sąd nad lekturą „W pustyni i w puszczy”
4 maja w klasie szóstej odbyła się nietypowa lekcja języka polskiego. Sala zajęć zamieniła się w salę rozpraw, a uczniowie wcielili się w role pracowników wymiaru sprawiedliwości: sędziego, obrońców, prokuratorów, świadków. Pozostali uczestnicy lekcji stanowili publiczność, wśród której można było dostrzec p. dyrektor Wiesławę Kosobudzką.
Na ławie oskarżonych znalazła się książka Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Prokuratorzy w akcie oskarżenia zarzucili lekturze trudny, niezrozumiały język, nudne i przydługie opisy przyrody, promowanie agresywnych zachowań (postawa Stasia Tarkowskiego). Jeden ze świadków oskarżenia (incognito) opisał negatywne skutki czytania tej książki. Według jego opinii uczniowie kl. VI nabawili się przez lekturę nerwicy szkolnej.
Obrona z kolei zwróciła uwagę na walory książki: wzbogacenie słownictwa, rozwijanie wyobraźni, zdobywanie nowej wiedzy oraz podkreśliła postawę głównego bohatera jako godną naśladowania.
W celu obiektywnego rozstrzygnięcia sporu powołano na świadków bohaterów lektury: Stasia Tarkowskiego, Nel Rawlison, Kalego oraz dokonano drobiazgowego ich przesłuchania.
Po wysłuchaniu wszystkich świadków i przejrzeniu materiału dochodowego sąd wydał ostateczny werdykt.
Książka „W pustyni i w puszczy” pozostanie w kanonie lektur, a na uczniów, którzy jej nie przeczytają, zostanie nałożona kara. Wydany wyrok spotkał się z ostrym sprzeciwem oskarżenia, które postanowiło wnieść apelację. Na tym rozprawę w klasie szóstej zakończono.
---->zdjęcia

p. Ewa Suda_______________________________________________________________________________
3 Maja
3 maja 2017 roku przedstawiciele naszej szkoły upamiętnili 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczty sztandarowe pod opieką p. Bożeny Kani razem z 9. pocztami Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z komendantem Pawłem Kanią wzięły udział w uroczystej mszy świętej poświęconej historycznej dla Polski dacie oraz Dniu Strażaka. Pocztom sztandarowym towarzyszyli m.in. p. wójt Bogdan Świątek-Górski, p. dyrektor Wiesława Kosobudzka, przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów.

p. Bożena Kania_______________________________________________________________________________
„Takiego maja, ślicznego maja nie było jeszcze!”
Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół w Latowiczu rozpoczęli akademię upamiętniającą 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość wspólnie świętowali: p. dyrektor Wiesława Kosobudzka, uczniowie i rodzice, pracownicy szkoły oraz licznie przybyli goście z p. wójtem Bogdanem Świątkiem- Górskim na czele.
Scenki rodzajowe mistrzowsko odegrane przez naszych utalentowanych uczniów pozwoliły poczuć wyjątkową atmosferę i gorące emocje towarzyszące tamtym niecodziennym wydarzeniom. Mama (Kamila Gajowniczek) w przystępny sposób wyjaśniała córce okoliczności historyczne uchwalenia tak ważnego dla Polaków dokumentu, jakim była Konstytucja. Obrazowo opisywała oporną postawę szlachty wobec wszelkich zmian i jej pieniactwo – scenka odegrana przez Mateusza Całkę, Artura Pałdynę i Jakuba Krzewskiego. Podkreślała mądrość i dalekowzroczność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego doradców – scenka w wykonaniu Przemysława Świątka, Igora Kurzypa, Filipa Krulewicza i Rafała Niedka. Natomiast radość i entuzjazm zwykłych ludzi znakomicie pokazały Marta Suchecka i Wiktoria Warowny w scence z mieszczkami. Stroje z epoki podkreśliły autentyzm postaci i odgrywanych scen.
Patriotyczne pieśni w wykonaniu chórzystów i utwory poetyckie stały się dopełnieniem artystycznej całości.
Zaprezentowane widowisko słowno – muzyczne stanowiło efekt współpracy p. Marty Delegi, p. Ewy Sudy, p. Krystyny Wołkowieckiej i p. Jerzego Zawadki.
Swój wkład pracy w przygotowanie uroczystości włożyli również: p. Anna Świątek, p. Alina Domańska, p. Agnieszka Bazydło, p. Andrzej Giziński oraz niezawodni pracownicy obsługi.
---->zdjęcia

p. Ewa Suda_______________________________________________________________________________
Dzień Strażaka w Przedszkolu w Latowiczu
Dnia 04 maja 2017r. przedszkolaki udały się z życzeniami do OSP w Latowiczu. To właśnie dla Strażaków przedszkolaki z Latowicza, pod kierunkiem pani Anny Rudowskiej, Anity Prokurat, Anny Kłos przygotowały okolicznościową laurkę oraz własnoręcznie wykonane kwiaty. Spotkanie ze strażakami było wyrazem wdzięczności za ich piękną postawę społeczną na rzecz innych ludzi. Strażacy zaś,  zrobili niespodziankę dzieciom pokaz wozu strażackiego wraz z osprzętem, należącym do OSP w Latowiczu. Każdy element wyposażenia budził w dzieciach zainteresowanie. Dzieci zadawały pytania dotyczące działania sprzętu, zaś strażacy z ogromną cierpliwością udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Nie zabrakło też słodkiego akcentu spotkania – słodyczy od OSP w Latowiczu dla dzieci przybyłych by złożyć im życzenia.

Anna Świątek - pedagog szkolny_______________________________________________________________________________
Wycieczka do Białowieży
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Wyjazdy wakacyjne:
------>oferta Kołobrzeg
------>oferta Kołobrzeg2
------>oferta Tatry

_______________________________________________________________________________
Akcja patriotyczna:
Tekst alternatywny

"Flaga" - 2 maja 2017r.
„Świętujmy razem rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” - 3 maja 2017r.
godz. 12.00

------>więcej informacji

_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny
------>regulamin
------>karta zgłoszeniowa

_______________________________________________________________________________
Apel Wielkanocny w Zespole Szkół w Latowczu
W środę, 12 kwietnia cała społeczność szkolna spotkała się na apelu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie pod opieką p. Katarzyny Pacek, p. Agnieszki Włodarczyk i p. Grażyny Płatek przygotowali krótką inscenizację skłaniającą do refleksji nad sensem ludzkiego życia pt. „Szukam Przyjaciela”. Mały Książę (Piotr Świątek, kl. I gim.) bezskutecznie szukał przyjaciół z żalem pouczając nas- współczesnych ludzi: „Ludzie są smutni, bo szukają szczęścia w pieniądzach, w słowie, ucieczce od codzienności. Szukają zaspokojenia i stale są próżni, puści jak cysterna, z której wyciekła woda”. Na koniec przypominając, że: „szukać należy sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Do refleksji skłaniały również pieśni przygotowane przez chór pod opieką p. Jerzego Zawadki oraz p. Klaudię Kot. Następnie p. Dyrektor Wiesława Kosobudzka wręczyła uczniom dyplomy za udział w konkursach wielkanocnych. Na koniec uroczystości wychowawcy klas wraz z przewodniczącym klasy podzielili się z p. Dyrektor tradycyjnym jajeczkiem, składając sobie wielkanocne życzenia. I tak moc świątecznych życzeń popłynęła przez całą społeczność szkolną.
---->zdjęcia

p. Katarzyna Pacek_______________________________________________________________________________
Szkolny Konkurs Wiedzy o Finansach
I Szkolny Konkurs Wiedzy o Finansach dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu. Etap szkolny konkursu, zostanie przeprowadzony 28.04.2017r. o godz. 11.40. Mogą do niego przystąpić wszyscy chętni uczniowie.
------>więcej informacji

p. Anna Świątek i p. Krystyna Wołkowiecka._______________________________________________________________________________
Najpiękniejsza Wiosna i jej pomocnicy
Kolejny konkurs gazetki „Rozumek” spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem, że byliśmy przyjemnie zaskoczeni. Wzięli w nim udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły (kl. I-III). Pomysłowość, oryginalność i niepowtarzalność - to tylko niektóre atuty prezentowanych kostiumów. Wdzięczne Panie Wiosny przybyły w towarzystwie licznych pomocników: bocianów, żabek, kwiatów, motyli, pszczółek, trawek, słonek, biedronek, a nawet wiatru. Nie sposób opisać bogactwa barw i form. Do wiosennego orszaku dołączyły również Panie Wychowawczynie i doskonale się przy tym bawiły. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów (co wcale nie należało do najłatwiejszych zadań):
I miejsce         Amelia Bieńkowska, kl. IIb
                       Olga Muracka, kl. I
II miejsce       Alicja Osiak, kl. IIIa
                       Amelia Gajowniczek, kl. IIb
III miejsce      Marysia Świątkowska, kl. IIIb
                       Anita i Weronika Sekuła, kl. IIb
Wyróżnienia   Cezary Serzysko, kl. IIIa
                       Damian Osiak, kl. IIIa
                       Igor Mikos, kl. IIIa
                       Szymon Sabak, kl. I
                       Nikola Tomaszewska, kl. I
                       Wojtek Śledź, kl. IIa
                       Kasia Kaczorek, kl. IIb
                       Patrycja Pochylska, kl. IIa
oraz nagroda specjalna dla p. Krystyny Wołkowieckiej.
Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni zostali uhonorowani nagrodami otrzymanymi z rąk p. dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej na uroczystości Powitania Wiosny.
Dziękujemy dzieciom i ich opiekunom za udział w konkursie, zaangażowanie i poczucie humoru. Koniecznie obejrzyjcie galerię zdjęć dokumentujących to niecodzienne wydarzenie.
---->zdjęcia

Zespół redakcyjny gazetki „Rozumek”_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

_______________________________________________________________________________
Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie
Tekst alternatywny

Termin cyberprzemocy dotyczy stosowania agresji przejawiającej się w szykanowaniu, dręczeniu, wyśmiewaniu i  poniżaniu innych osób przy pomocy sieci oraz narzędzi elektronicznych (jak e-mail czy smsy).
------>więcej informacji

_______________________________________________________________________________
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
Takim sukcesem może pochwalić się Igor Kurzyp, uczeń klasy VI. 07.04.2017 r. reprezentował naszą szkołę (wraz z koleżanką Anitą Gaszewską) w X Konkursie Ortograficznym dla Szóstoklasistów organizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Osiągnięcie Igora jest tym bardziej cenne, iż wyróżnił się spośród 86 mistrzów ortografii z 22 szkół podstawowych powiatu mińskiego.
Wielkie gratulacje dla Igora!

p. Ewa Suda_______________________________________________________________________________
Młodzi recytatorzy z pasją
31 marca odbyły się eliminacje szkolne 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” w kategorii klas I-III i IV-VI. Organizacją konkursu zajęły się p. Ewa Suda i p. Grażyna Płatek. Do pracy w komisji konkursowej zaproszono również polonistkę p. Martę Delegę. Jury pragnie wyrazić swój podziw dla pasji recytatorskiej najmłodszych uczestników konkursu, których grupa prezentowała się najliczniej. Komisja ze skupieniem i uwagą wysłuchała wszystkich deklamacji. Niestety, w przypadku wielu wystąpień dała znać o sobie trema, co zaprzepaściło szanse recytatorów na zwycięstwo. Mamy nadzieję, że porażki nie zniechęcą młodych miłośników poezji , lecz staną się bodźcem mobilizującym do bardziej intensywnej pracy nad recytacją oraz inspiracją do poetyckich poszukiwań. Kolejny konkurs recytatorski już niebawem, zapraszamy! A może wskazówką w wyborze nowego repertuaru staną się słowa poety Tomasza Jastruna z utworu „ Ziarna”:

        „Nie lubię długich wierszy
        Krótki wiersz jest jak kamień
        Można nim cisnąć
        Podrzucić jak piłkę
        Lub połknąć przed zaśnięciem
        Długie wiersze są jak ulice
        Gdzie na poboczach stoją samochody
        A leniwy tłum ogląda wystawy
        Krótki wiersz zmieści się w jednym oddechu
        W jednej otwartej lub zaciśniętej dłoni
        W jednym westchnieniu i jęku
        Długie wiersze są dzisiaj niepraktyczne
        Trudno skupić się przy nich
        W nieustającym bełkocie zdarzeń
        Krótki wiersz jest znakiem naszych czasów
        Ziarnem które czeka na swoją porę”

Eliminacje szkolne wyłoniły następujących laureatów:
kategoria kl. I-III
Damian Stańczyk, kl. IIIa - opiekun p. Renata Ozimek
Maja Dziugieł, kl. IIb - opiekun p. Agnieszka Włodarczyk
kategoria kl. IV-VI
Aleksandra Rechnio, kl. V - opiekun p. Ewa Suda
Wiktoria Warowny, kl. V- opiekun p. Ewa Suda
Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienia za ogólny wyraz artystyczny:
Aleksandra Domańska, kl. I - opiekun p. Alina Domańska
Oliwia Owczarczyk, kl. IIa - opiekun p. Aneta Matak
Amelia Bieńkowska, kl. IIb - opiekun p. Agnieszka Włodarczyk
Marta Suchecka, kl. V- p. Ewa Suda

31 marca 2017 r. laureaci reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach gminnych. Damian Stańczyk, Ola Rechnio, Wiktoria Warowny zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych konkursu „Warszawska Syrenka”, które odbędą się 10 IV w Mińsku Mazowieckim. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

p. Ewa Suda i p. Grażyna Płatek_______________________________________________________________________________
"Na niebiesko dla autyzmu" - kampania w ZS w Latowiczu
Tekst alternatywny

Dnia 31 marca 2017r. w ZS w Latowiczu, została przeprowadzona kampania pod hasłem: "Na niebiesko dla autyzmu". Wszyscy uczniowie naszej szkoły- solidaryzując się z osobami autystycznymi, przyszli ubrani na niebiesko. W Polsce coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę zaburzeń spektrum autyzmu. Warto pamiętać, że autyzm to nie jest choroba. To całościowe zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dziecko z autyzmem często nie mówi i nie nawiązuje kontaktu z innymi ludźmi. Jedynym ratunkiem i szansą na samodzielność dla dzieci z autyzmem jest wczesna diagnoza oraz konsekwentna terapia. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. To ważne, żebyśmy w tym dniu pokazali, że jesteśmy otwarci na osoby z autyzmem. Niech poczują się wyjątkowo, wiedząc, że niebieskie akcenty w ubraniu są specjalnie dla nich. Celem kampanii " Na niebiesko dla autyzmu" było podniesienie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.
---->zdjęcia

Anna Świątek – pedagog szkolny
Agnieszka Bazydło - oligofrenopedagog_______________________________________________________________________________
Kampania " Na niebiesko dla autyzmu"
Dnia 31 marca 2017r. w ZS Latowiczu, zostanie przeprowadzona kampania "Na niebiesko dla autyzmu" przeniesiona z 2 kwietnia, wówczas obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzieci z Fundacji JiM, ich rodzice, bliscy i przyjaciele świecą na niebiesko, śpiewają razem i pokazują, że razem mają wielką siłę. Świecą, by zwrócić uwagę na to, że autyzm diagnozowany w Polsce już u 1 dziecka na 100 to ogromny problem społeczny. Udowadniają, że żyjąc z autyzmem można być szczęśliwym człowiekiem. Bo wiedzą, że autyzm to nie koniec świata. Nasza szkoła, przyłączając się do fundacji JiM - będzie świeciła po raz drugi "Na niebiesko dla autyzmu"- 31 marca. Wszystkich uczniów prosimy, aby tego dnia przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Warto pamiętać, że autyzm to nie jest choroba. To całościowe zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dziecko z autyzmem często nie mówi i nie nawiązuje kontaktu z innymi ludźmi. Jedynym ratunkiem i szansą na samodzielność dla dzieci z autyzmem jest wczesna diagnoza oraz konsekwentna terapia. Niestety, jednym z największych problemów w Polsce jest brak dostępu do wczesnej diagnozy autyzmu. Lekarze pierwszego kontaktu często nie rozpoznają objawów autyzmu, wydłużając czas prawidłowej oceny dolegliwości. A im wcześniej dziecko z autyzmem jest poprawnie zdiagnozowane, tym szybciej otrzyma skuteczną terapię. Fundacja JIM, z którą współpracujemy, tworzy lepszy świat dla dzieci z autyzmem. Każdego dnia niesie ona pomoc dzieciom z autyzmem najwyższej jakości. W Klinice JiM specjaliści diagnozują co roku niemal 1000 dzieci z całej Polski. W działaniach Fundacji bardzo pomocne są Kluby Rodziców JiM, których jest już 17 w całym kraju. Celem naszej kampanii "Na niebiesko dla autyzmu" jest podniesienie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. W szkole została wykonana gazetka tematyczna, poświęcona temu problemowi oraz wywieszony baner na Orliku znajdującym się na placu szkolnym.

Anna Świątek – pedagog szkolny
Agnieszka Bazydło - oligofrenopedagog_______________________________________________________________________________
Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"
30 marca 2017 roku w Gimnazjum odbyły się szkolne eliminacje do 40. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". W konkursie udział wzięły uczennice kl I gimnazjum: Angelika Chrzyptowicz, Magdalena Piskorz, Julia Kopaczewska, Martyna Mrozek, Weronika Mrozek, Aleksandra Reda przygotowywane przez p. Agnieszkę Gizińską. Dziewczęta recytowały poezję Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Juliana Przybosia, Adama Asnyka i Wisławy Szymborskiej.  W szkolnym etapie konkursu zwyciężyły: Julia Kopaczewska i Magdalena Piskorz. Dziewczęta reprezentowały nasze Gimnazjum w eliminacjach gminnych.
Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Magdalena Piskorz.
Gratulujemy. 

Organizatorzy:
p. A. Gizińska
p. M. Delega_______________________________________________________________________________
KONKURSY W RAMACH PROEJKTU STYPENDIALNEGO –
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

W ramach projektu stypendialnego, uczennice Wioleta Radzio oraz Julia Kopaczewska przeprowadziły konkursy wiedzy, do których pytania uprzednio same opracowały. W konkursie dotyczącym wiedzy na temat świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych, największą wiedzą wykazała się Wiktoria Warowny. Natomiast w konkursie sprawdzającym znajomość wiedzy na temat istniejących wariantów języka angielskiego, największą liczbę punktów zdobył Mateusz Kopaczewski.
---->zdjęcia

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
Zebranie ogólne
31 marca 2017 r.(piątek) jest zebranie ogólne o godzinie 16:00 na sali gimnastycznej dotyczące zmian oświatowych oraz cyberprzemocy.

_______________________________________________________________________________
Przywitanie wiosny na sportowo.
23 marca 2017 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum zorganizował na przywitanie wiosny turniej międzyklasowy. Dla dziewcząt rywalizacja toczyła się w unihokeja, a dla chłopców w piłkę nożną.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1 miejse dla klasy I Gimnazjum
2 miejsce dla klasy II Gimnazjum
3 miejsce dla klasy III Gimnazjum
Klasyfikacja końcowa chłopców:
1 miejsce dla klasy II Gimnazjum
2 miejsce dla III klasy Gimnazjum
3 miejsce dla I klasy Gimnazjum

Sport to zdrowie!!

Samorząd Uczniowski Gimnazjum


_______________________________________________________________________________
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Dnia 23 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej pod opieką p. Klaudii Kot przygotował konkursy i zabawy dla wszystkich uczniów z klas I – VI. Kolorowe przebrania oraz dobry humor towarzyszyły wszystkim uczestnikom zabaw. Wychowawcy wszystkich klas zaangażowali się w przygotowanie Marzanny oraz przygotowanie swoich podopiecznych do udziału w konkursach. Tego dnia, w jury konkursowym zasiadali sami uczniowie. Nagrody w konkursach ufundował Samorząd Uczniowski. W ogłoszeniu wyników, wręczaniu dyplomów i nagród pomagała uśmiechnięta Pani Dyrektor.
---->zdjęcia

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
Pożegnanie zimy
21 marca wszystkie grupy przedszkolne przywitały wiosnę. Na spacerze szukalismy oznak wiosny i spiewlismy wiosenne piosenki. Na placu zabaw wszystkie dzieci pożegnały Panią Zimę i powitały Panią Wiosnę.
---->zdjęcia

p. Ilona Dzięcioł_______________________________________________________________________________
Puchary Wójta Gminy Latowicz
W niedzielny poranek 19 marca 2017 roku rozpoczął się w Latowiczu IX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Latowicz, w którym wzięli udział tenisiści ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz w kategorii OPEN. Trzeba przyznać, że cieszył się on w tym roku dużym zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych zawodników. Największą niespodzianką turnieju okazał się gimnazjalista z Dębego Wielkiego - Krzysztof Bątruk, który zajął pierwsze miejsce w kategorii chłopców gimnazjum oraz zwyciężył w kategorii OPEN mężczyzn. Pan wójt Bogdan Świątek-Górski w towarzystwie p. dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej oraz organizatorów turnieju z ULKS „Bona” w Latowiczu p. Andrzeja Gizińskiego i p. Bożeny Kani mieli przyjemność pogratulowania i wręczenia nagród najlepszym zawodnikom w następujących kategoriach wiekowych:
- dziewczęta z klas I-IV:
I miejsce – Dominika Chmielewska z Latowicza
II miejsce – Martyna Malka z Latowicza
III miejsce – Lena Kurzyp z Latowicza
- chłopcy z klas I-IV:
I miejsce – Kacper Zarzycki z Żakowa
II miejsce – Maciej Michalik z Żakowa
III miejsce – Bartłomiej Całka z Wielgolasu
- dziewczęta z klas V-VI:
I miejsce – Oliwia Cieślak z Żakowa
II miejsce – Angelika Wronowska z Latowicza
III miejsce – Karolina Święch z Żakowa
- chłopcy z klas V-VI:
I miejsce – Mateusz Myka z Wielgolasu
II miejsce – Jakub Kwiatkowski z Wielgolasu
III miejsce – Igor Kurzyp z Latowicza
- dziewczęta z gimnazjum:
I miejsce – Angelika Myka z Wielgolasu
II miejsce – Iwona Górska z Wielgolasu
III miejsce – Aleksandra Jaroń z Wielgolasu
- chłopcy z gimnazjum:
I miejsce – Krzysztof Bątruk z Dębego Wielkiego
II miejsce – Piotr Chabrowski z Żakowa
III miejsce – Adrian Niedek z Latowicza
- OPEN kobiety:
I miejsce – Sylwia Suda
II miejsce – Katarzyna Pałdyna
III miejsce – Renata Kwiatkowska
- OPEN mężczyźni:
I miejsce – Krzysztof Bątruk
II miejsce – Karol Rechnio
III miejsce – Paweł Parzyszek

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali organizatorów w czasie turnieju.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy do udziału w jubileuszowym
X Turnieju w 2018 roku.


p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Wyróżnienie dla Oli
Aleksandra Rechnio- uczennica kl. V znalazła się w gronie wyróżnionych uczestników VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji i Prozy organizowanego w Mińsku Mazowieckim. 14 marca Ola reprezentowała naszą szkołę w konkursie recytatorskim w kategorii klas IV-VI. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Ewa Suda. Komisja konkursowa, w której zasiadał m.in. znany i lubiany aktor Jacek Borkowski, jednomyślnie postanowiła przyznać sześć równorzędnych wyróżnień (bez wytypowania nagród głównych). Serdecznie gratuluję.
---->zdjęcia

p. Ewa Suda_______________________________________________________________________________
Finałowa czwórka w regionie siedleckim
Powiatowe złote medalistki z Latowicza znakomicie zakończyły swój udział w tegorocznych rozgrywkach w unihokeju dziewcząt z gimnazjum, zajmując IV miejsce w regionie siedleckim. Jest to kolejny sukces naszych unihokeistek, za który dziękujemy i gratulujemy!

Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
IV miejsce w powiecie
Gimnazjaliści z Latowicza zajęli IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Unihokeju Chłopców ze szkół gimnazjalnych. Pisząc o tegorocznych mistrzostwach, należy wspomnieć o ich bardzo wysokim poziomie i dużym stopniu trudności. Dodatkowo po raz trzeci broniliśmy tytułu mistrza powiatu, niestety w tym roku nie udało nam się go utrzymać. Uzyskany wynik jest zadowalający, ale nie w pełni satysfakcjonujący. Świadomość bardzo dobrej, często twardej, męskiej gry pozwala nam jednak czuć wielki niedosyt. Na pewno w samym finale zabrakło naszej drużynie napastnika, którego sfaulowano i wyeliminowano z gry. Cieszę się jednak, że zawodnicy z Latowicza pokazali sportową klasę i tylko małe błędy zadecydowały o końcowym wyniku. Grali: Krzysztof Gajowniczek, Arek Serwatka, Michał Soćko, Grzegorz Zajma, Adrian Niedek, Kuba Krzewski, Piotr Chrzyptowicz z klasy II, Eryk Kania, Paweł Chrzyptowicz, Mateusz Całka z klasy III oraz Przemek Świątek i Dominik Kaczorek z klasy I.

Bożena Kania_______________________________________________________________________________
Saint Patrick`s Day!
Podczas zajęć odbywających się w ramach projektu „Kompetencje na start” uczniowie ze Szkoły Podstawowej zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Na jednych z zajęć uczyli się o irlandzkim święcie – o obchodach Dnia Świętego Patryka! Zajęcia teoretyczne wzbogacone były o wykonywanie zdjęć z elementami charakterystycznymi dla tego święta.

p. Klaudia Kot


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 2017r.

W dniu 10 marca 2017 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje powiatowe jubileuszowego XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Głównym organizatorem konkursu był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.
W turnieju uczestniczyło: 23 uczniów ze szkół podstawowych, 19 uczniów gimnazjów i 7 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego.
Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Na podstawie regulaminu jury eliminacji powiatowych w składzie:
1. st. kpt. Paweł Zieniewicz – przewodniczący
2. mł. ogn. Bartłomiej Bogdanowicz – sekretarz
3. sekc. Andrzej Żbik – członek
4. str. Paulina Sibilska – członek
5. druhna Halina Laskus – członek
6. druh Mariusz Śliwa – członek

Osoby biorące udział w konkursie po zakończeniu części pisemnej zostali zapoznani z wyposażeniem sprzętowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz specyfiką pracy strażaków. Na koniec wszystkim uczestnikom turnieju dh Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński oraz st. bryg. Paweł Parobczak p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uzyskali kwalifikacje do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Naszą szkołę reprezentowali:
Całka Michał klasa V Szkoła Podstawowa
Mateusz Całka klasa III Gimnazjum
Uczniowie dzielnie reprezentowali naszą szkołę, zabrakło niewiele punktów by zostali laureatami turnieju: „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Anna Świątek - pedagog szkolny.

p. Anna Świątek_______________________________________________________________________________
Pożegnanie zimy
10 marca uczniowie kl. IIb, IV, V wraz z opiekunami na dobre pożegnali zimę wizytą na mińskim lodowisku.
To był kolejny wyjazd na lodowisko. Poprzedni miał miejsce tuż przed feriami zimowymi. Wszyscy uczestnicy bawili się wówczas fantastycznie, dlatego postanowiliśmy powtórzyć to przyjemne doświadczenie.
Tym razem dzieci nie były już nowicjuszami, tylko „doświadczonymi” łyżwiarzami zaprawionymi w jeździe po tafli lodowej. Jedynie nieliczni stawiali pierwsze kroki na łyżwach. Bolesnych upadków było znacznie mniej, a zachowanie równowagi przychodziło o wiele łatwiej. Niewielka grupa osób nadal wspierała się podczas jazdy na „pingwinkach”, natomiast niektórzy łyżwiarze nabyli takiej wprawy, że śmigali po lodzie niczym mistrzowie jazdy figurowej. Na pochwałę zasługuje postawa najmłodszych dzieci z kl. IIb, które mogą posłużyć za przykład wytrwałości, determinacji i silnej woli. Nie zrażały ich wysiłek i niejednokrotnie ból towarzyszące nauce jazdy na łyżwach. Starsi uczniowie z kolei potrafili z dystansem i humorem spojrzeć na swoje niezdarne lodowe ewolucje.
Trudy zmagań łyżwiarskich zostały nagrodzone doskonałą pizzą, którą delektowaliśmy się tym razem w pizzerii „Avanti” (poprzednio odwiedziliśmy pizzerię „Da Grasso”). Wszyscy w świetnych humorach wrócili do domów.
Czekamy na kolejną zimę, ale… cieszymy się z nadejścia wiosny.
Organizacją wyjazdów na lodowisko zajęła się p. Agnieszka Włodarczyk przy współpracy p. Ewy Sudy i p. Bożeny Kani. Pomoc w opiece nad uczniami oferowały panie: Klaudia Kot, Barbara Gaszewska, Anna Kaczorek, Iwona Sekuła, Urszula Wardzyńska, którym serdecznie dziękujemy.

p. Ewa Suda_______________________________________________________________________________
DZIEŃ KOBIET ORAZ DZIEŃ MĘŻCZYZN!
W tym miesiącu, uczniowie wchodzący w skład Radu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 8 i 10 marca, świętowali odpowiednio Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Z pomocą opiekuna – p. Klaudii Kot – przygotowali upominki dla wszystkich Pań oraz Panów pracujących w naszej szkole. Wszystkim złożyli najserdeczniejsze życzenia i wręczając drobiazgi podziękowali za trud wkładany w ich codzienną pracę. Rada w składzie: Kacper Delega, Dominika Chmielewska, Karolina Wiechetek, Weronika Świątek, Wiktoria Warowny, Kornelia Polankiewicz, Marta Suchecka, Kinga Kania i Aleksandra Rechnio, włożyła wiele pracy, aby w te szczególne dni docenić każdego pracownika szkoły i sprawić, aby na wszystkich twarzach pojawił się uśmiech!

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
„Ile tych bezimiennych w lasach pogrzebanych ? Ile tych rozstrzelanych , nawet bez sprawdzania danych?" – dnia 9 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci tych, którzy w obronie wolności złożyli największą ofiarę swojego życia, a o których przez wiele lat w powojennej Polsce praktycznie nikt głośno nie wspominał – ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI .
Uczniowie klasy I i II gimnazjum pod opieką psychologa Krystyny Sak i nauczyciela historii Andrzeja Gizińskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powitali Panią Dyrektor, grono pedagogiczne i całą społeczność uczniowską, zapraszając na uroczysty apel z okazji Dnia Żołnierzy Niezłomnych, który 1 marca 2011 r. został ustanowiony jako święto.
Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. 20 tys. z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tys. stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około 20 tys. uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie przedstawili zaledwie klika sylwetek bohaterskich żołnierzy, by choć w ten sposób zachować ich w naszej pamięci, jednocześnie starając się przekazać ich przesłanie do ludzi :
„Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie” kpt. Zdzisław Broński „Uskok”
„Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru” – tak pisał do swojej rodziny: żony i dzieci, po pogodzeniu się z wyrokiem śmierci wydanym na niego przez komunistyczne władze - rotmistrz Witold Pilecki
„Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny!” – ppor. Anatol Radziwonik „Olech”
Montaż słowno- muzyczny wzbogacony został dzięki pieśniom partyzanckim śpiewanym przez chór szkolny pod opieką p. Jerzego Zawadki. Chórzyści wykonali takie pieśni jak : „Idą leśni”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”, „Biały krzyż”, „Po partyzancie”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z sylwetką najmłodszego żołnierza – Danutą Siedzikówną ps. „Inka”, która została stracona przez komunistyczne władze, mając zaledwie 17 lat – „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” – do końca broniąc honoru polskiego żołnierza.
Prezentacja multimedialna zakończona została przez uczniów recytacją wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Wilki”

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać

już nie zostanie agronomem
,,Ciemny" a ,,Świt" - księgowym
"Marusia" - matką ,,Grom" - poetą
posiwia śnieg ich młode głowy

nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać

przegrali dom swój w białym borze
kędy zawiewa sypki śnieg
nie nam żałować - gryzipiórkom -
i gładzić ich zmierzwioną sierść

ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
został na zawsze w dobrym śniegu
żółtawy mocz i ten trop wilczy.

Motto uroczystości – to hasło „Pamiętać – nasz obowiązek ! , które stanowi ważny element patriotycznej edukacji młodego pokolenia, aby nigdy nie zapomniano tych, którzy oddali życie za niepodległą i wolną Ojczyznę.

Krystyna Sak
Andrzej Giziński


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Przedstawienie teatralne
W dniu 09 marca 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Ekozdzisław i jego dobre rady na odpady”. Aktorzy ze studia artystycznego AKADA zachęcali do proekologicznych zachowań angażując dzieci do czynnego udziału w przedstawieniu. Nasi najmłodsi wykazali się dużą wiedzą ekologiczną. Bez najmniejszych problemów pomogli Ekozdzisławowi posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. Na koniec przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę młodych ekologów.

p. Anna Rudowska


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
W ramach kolejnego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszym Gimnazjum przeprowadzono konkurs ortograficzny o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii. W konkursie udział wzięło 10 uczniów z klas I – III gimnazjum. Uczniowie wykazali się znajomością poprawnej pisowni języka ojczystego. Najlepszy wynik i tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii zdobyła uczennica klasy III gimnazjum Agnieszka Krzewska, II miejsce zajęła Karolina Osiak z klasy I. Laureatki będą reprezentować nasze Gimnazjum w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Mińsku Mazowieckim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu:
p. Marta Delega
p. Agnieszka Gizińska_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

------>regulamin turnieju

_______________________________________________________________________________
Słodki piątek!
03. 03. 2017 w piątek, członkowie Rady SU Szkoły Podstawowej zorganizowali w naszej szkole słodki piątek. Przynieśli różne produkty i na chwilę przed lekcjami spotkali się, aby przygotować słodkie desery i owocowe szaszłyki. Uczniowie w składzie:
Kacper Delega, Dominika Chmielewska, Karolina Wiechetek, Weronika Świątek, Wiktoria Warowny, Kornelia Polankiewicz, Aleksandra Rechnio, Kinga Kania i Marta Suchecka sprzedawali przygotowane przekąski podczas przerw. Dochody ze sprzedaży przeznaczone zostały na działalność Samorządu, w tym na zakup upominków na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn oraz na zakup nagród na wiosenne konkursy.

p. Klaudia Kot


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
POWIATOWE ZŁOTO UNIHOKEISTEK
Drużyna dziewcząt z gimnazjum w składzie: Marta Choszcz, Angelika Chrzyptowicz, Julia Gajowniczek, Martyna Mrozek, Weronika Mrozek, Wioleta Radzio, Weronika Rechnio, Aleksandra Reda z kl. I oraz Martyna Kowalska, Angelika Rechnio, Kamila Świeczka, Kamila Gajowniczek z kl. II zdobyła wymarzone mistrzostwo powiatu mińskiego w unihokeju dziewcząt ze szkół gimnazjalnych.
Przez dwa dni, tj. 28 lutego i 01 marca, dziewczęta walczyły z najlepszymi i w większości starszymi od siebie drużynami unihokeistek z powiatu mińskiego o czołowe lokaty w tej trudnej, ale też ciekawej dyscyplinie sportowej. Należy podkreślić, że są to już doświadczone zawodniczki, które pod kierunkiem p. Bożeny Kani zdobywały wcześniej powiatowe brązowe i srebrne medale, ale do kolekcji brakowało im tylko najwyższego trofeum. W dniu 01 marca spełniło się ich złote marzenie i stanęły na najwyższym podium przed zawodniczkami z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
Dzięki temu nasze zawodniczki awansowały do finału regionu siedleckiego, który odbędzie się 10 marca w Mińsku Mazowieckim. Zachęcam do trzymania kciuków za drużynę z Latowicza.
Dziewczęta! Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję i gratuluję!!!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Aktywne spędzanie czasu wolnego
Dnia 17 lutego 2017r.  opiekunowie SKO  pani Anna Świątek i pani Krystyna Wołkowiecka zorganizowały  wyjazd na lodowisko do Mińska Mazowieckiego oraz zwiedzanie Muzeum Ziemi Mińskiej. W wycieczce, wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły (w 100% to członkowie SKO). Pod czujnym okiem opiekunów, wolontariusze i SKO-wicze, aktywnie spędzili ponad godzinę na lodowisku. Głównym celem wyjazdu była integracja i doskonalenie jazdy na łyżwach, hartowanie organizmu oraz organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny poza szkołą. Uczniowie utrwalali również zasady dobrego zachowania w miejscach publicznych i wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z lodowiska. Prawie każdy zaliczył drobny upadek, ale czymże są nieliczne siniaki wobec świetnej rozrywki w gronie kolegów i koleżanek. Ponad godzinny pobyt na lodowisku znakomicie wpłynął na kondycję uczniów. Byli oni w pełni zadowoleni z wyjazdu. Każdemu dopisywał humor i kiedy trzeba było opuścić lodowisko, nie wszyscy mieli na to ochotę.  W trakcie pobytu na lodowisku uczniowie już pytali, kiedy będzie następny wyjazd na łyżwy. Czas spędzony w taki sposób dostarczył wielu wyjątkowych emocji, wrażeń, a także był sprawdzianem kondycji. W drodze powrotnej z lodowiska, udaliśmy się do Muzeum Ziemi Mińskiej, gdzie mogliśmy obejrzeć zgromadzone eksponaty. Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w Pizzerii Da Grasso, dzieląc się wrażeniami. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego szczególnie podczas ferii.

p. Anna Świątek i p. Krystyna Wołkowiecka


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
wywiad
W ramach projektu stypendialnego uczennica Wioleta Radzio miała do wykonania ważne zadanie. Pierwszym etapem przygotowania było stworzenie kilku pytań dotyczących najważniejszych świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych i porównanie ich z kulturą polską. Następnie, pytania w formie wywiadu miała zadać osobie, która jest native speaker`em języka angielskiego, co oznacza, że naturalnie posługuje się tym językiem. Wybór padł na kolegę p. Klaudii Kot – p. Kacpra Nadowicza. Jest to osoba, która od dziecka na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Nie zapomina jednak o swoich korzeniach i biegle posługuje się językiem polskim. Nie da się jednak ukryć, że to kultura amerykańska jest mu znacznie bliższa, co widać również w wywiadzie. Ponadto, p. Kacper zdecydował się powiedzieć kilka słów zarówno w języku polskim jak i angielskim. Pan Kacper udziela bardzo ciekawych odpowiedz, opisując kulturę amerykańską i polską ze swojej perspektywy. Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem rozmowy.
------>wywiad

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
73 rocznica próby odbicia więźniów
Akademia w ZS w Latowiczu 12 lutego 2017 r.

---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Bezpieczne ferie oraz Dzień Bezpiecznego Internetu
w Zespole Szkół w Latowiczu.

9 lutego w Zespole Szkół w Latowiczu odbył się apel z okazji bezpiecznych ferii oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Najpierw była prelekcja o bezpiecznych zachowaniu się podczas ferii. Następnie wykład jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Potem były pytania dotyczące wykładu i dzieci w nagrodę dostawały naklejki. Na koniec p. dyrektor Wiesława Kosobudzka wręczała dyplomy i puchary za ostatnie osiągnięcia uczniów. Apel przygotowali p. Krystyna Wołkowiecka oraz p. Mateusz Padysz.
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
„English Vocabulary Master”
Dnia 02.02.2017 w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs „Englsih Vocabulary Master”. Patronat nad konkursem objęło wydawnictwo Oxford University Press. Współpracę podjęto również ze strony Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim.
Zorganizowaniem konkursu zajęła się p. Klaudia Kot. Pomoc przy organizacji zaoferowały Panie: Katarzyna Pacek, Anna Świątek i Krystyna Sak.
Udział w konkursie wzięli reprezentanci szkół:
LATOWICZ, JERUZAL, CEGŁÓW, SIENNICA, KAŁUSZYN, JAKUBÓW, WIELGOLAS, DĘBE MAŁE, WODYNIE, ŻAKÓW.
Zadaniem konkursowym było napisanie testu sprawdzającego znajomość słownictwa. W czasie kiedy uczniowie zajmowali się rozwiązaniem testu, ich opiekunowie udali się na poczęstunek i spotkanie z przedstawicielkami wydawnictwa Oxford University Press. Pani Karolina Maliszewska przedstawiła ofertę wydawnictwa. Chętnie udzielała informacji i odpowiadała na pytania dotyczące wątpliwości związanych z reformą oświaty.
Po upływie 45 minut, komisja w składzie: P. Klaudia Kot, P. Katarzyna Pacek, P. Iwona Gutkowska, zajęła się sprawdzaniem testów. Wyniki przedstawiały się w następujący sposób:

Kategoria Szkoła Podstawowa:
I miejsce MACIEJ ZYCH (JAKUBÓW)
II miejsce KINGA SĘKTAS (KAŁUSZYN)
III miejsce IGOR KURZYP (LATOWICZ), JAKUB GRZĘDA (ŻAKÓW)

Kategoria Gimnazjum
I miejsce FILIP KOSMALLA (CEGŁÓW)
I miejsce JAKUB ZIÓŁKOWSKI (JAKUBÓW)
III miejsce GABRIELA JASTRZĘBSKA ( JERUZAL)

Każdy z uczestników otrzymał dyplom. Laureaci pierwszych trzech miejsc dostali nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press.

---->zdjęcia

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

------>formularz zgłoszeniowy

_______________________________________________________________________________
Uwaga zmiana terminu zebrania z rodzicami
Zebranie z rodzicami - podsumowanie I semestru odbędzie się 9 lutego 2017 r.(czwartek) o godzinie 16:00.
_______________________________________________________________________________
List Minister Edukacji Narodowej do rodziców
------>czytaj


_______________________________________________________________________________
Awans tenisistów do finału regionalnego
W styczniu 2017 roku grupa uczniów ze szkoły podstawowej wzięła udział w powiatowych eliminacjach 62. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego im. redaktora Janusza Strzałkowskiego, które odbyły się w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Rywalizowali w nich dziewczęta i chłopcy z powiatu mińskiego i węgrowskiego, którzy w grudniu 2016 roku wysłali zgłoszenia do Tygodnika Siedleckiego na oryginalnych kuponach wyciętych z gazety.
Awans do finału regionalnego wywalczyli:
  • Jan Górski, zajmując I miejsce w kategorii chłopców z roczników 2004-2005,
  • Oliwia Izdebska, zajmując II miejsce w kategorii dziewcząt z roczników 2004-2005,
  • Dominika Chmielewska , zajmując II miejsce w kategorii dziewcząt z rocznika 2006 i młodsi.
Wysokie lokaty zajęły również dziewczęta:
  • Angelika Wronowska – III miejsce w kategorii dziewcząt z roczników 2004-2005,
  • Natalia Wardzyńska – IV miejsce w kategorii dziewcząt z roczników 2004-2005.
Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy zawodów upominki rzeczowe, które wręczali m.in. p. Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, p. Jan Sochacki – były zawodnik i trener Pogoni Siedlce.
Gratulacje!!!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Wicemistrzynie powiatu w tenisie stołowym
Dziewczęta z klasy VI – Oliwia Izdebska i Angelika Wronowska w styczniu 2017 roku wywalczyły wicemistrzostwo powiatu mińskiego w tenisie stołowym dziewcząt ze szkół podstawowych. Rozgrywki miały miejsce w Zamieniu. Nasze zawodniczki najpierw rozegrały zwycięskie mecze w wylosowanej grupie, potem wygrały mecz pófinałowy, by w rezultacie awansować do finałowej czwórki. W walce o złoto zmierzyły się z dziewczętami z Żakowa. Nasze tenisistki przegrały 2:3 (gdzie cztery punkty oznaczają cztery pojedyncze mecze do 2 wygranych setów i jeden mecz deblowy – również do 2 wygranych setów, a w przypadku remisu rozgrywano 3 rozstrzygający set.). Uzyskane wyniki są satysfakcjonujące i pokazują, że w całym turnieju dziewczęta rozegrały i wygrały bardzo dużo pojedynczych i i deblowych setów. Koleżanki wspierała Aneta Gańko, która pełniła rolę rezerwowej oraz Natalia Wardzyńska, która uczestniczyła z dziewczętami w treningach.
Gratulacje dla srebrnych medalistek i życzenia sukcesów w regionie, do którego awansowały z drugiego miejsca mistrzostw.

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Tuż za podium …
Nasi najlepsi tenisiści z gimnazjum: Krzysztof Gajowniczek, Arek Serwatka i Adrian Niedek z klasy II w styczniu 2017 roku wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców ze szkół gimnazjalnych. Dzięki bardzo dobrej grze w pierwszych meczach mistrzostw latowiccy zawodnicy zakwalifikowali się do finałowej czwórki. Ostatecznie zajęli nielubiane przez sportowców IV miejsce, otrzymując w nagrodę puchar dla szkoły.
Czwarte miejsce w powiecie to bardzo dobry wynik, mając na uwadze wysoki poziom tegorocznych rozgrywek.
Chłopaki! - Dziękuję i gratuluję!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Dzień Babci i Dziadka
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Choinka szkolna 2017
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny

------>regulamin

_______________________________________________________________________________
Góra grosza - szkoła podstawowa
------>więcej informacji
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

W ramach programu stypendialnego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka, uczennica klasy I gimnazjum Wioleta Radzio w trakcie roku szkolnego 2016/2017 realizuje projekt. Przez cały rok rzetelnie wykonuje zadania, przygotowane w ramach projektu z języka angielskiego. Pracę Julii nadzoruje, a także wspiera w działaniach p. Klaudia Kot.
Tytuł projektu, nad którym pracuje Wioleta brzmi: Czy święta zapożyczone z krajów anglojęzycznych obchodzone są w Polsce w ten sam sposób? Czy należy przenosić je na polski grunt i utrwalać w polskiej kulturze?
W ramach pierwszych projektowych zadań, Wioleta zgromadziła informacje dotyczące świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych, podobieństw i różnic między nimi. Wioleta sprawdza także, czy święta obchodzone w krajach anglojęzycznych zapożyczone są również do kultury polskiej.
Ponadto uczennica przygotowuje plansze, na których zamieszcza w formie zdjęć, obrazków oraz haseł informacje zawarte w teoretycznej części swojej pracy.
Kolejnym ważnym zadaniem powierzonym Julii jest przygotowanie pytań do szkolnego konkursu sprawdzającego znajomość kultury krajów anglojęzycznych! Szczegóły niebawem!
Zachęcamy do zapoznania się z efektami pracy Wiolety już teraz, a także zapraszamy do śledzenia dalszych wysiłków w dążeniu do realizacji projektu.
------>scan
------>scan 2
------>scan 3
------>scan 4

W ramach programu stypendialnego Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka, uczennica klasy I gimnazjum Julia Kopaczewska w trakcie roku szkolnego 2016/2017 realizuje projekt. Przez cały rok rzetelnie wykonuje zadania, przygotowane w ramach projektu z języka angielskiego. Pracę Julii nadzoruje, a także wspiera w działaniach p. Klaudia Kot.
Tytuł projektu, nad którym pracuje Julia brzmi: Sneakers czy trainers? – podobieństwa i różnice pomiędzy brytyjskim angielskim i amerykańskim angielskim.
W ramach pierwszych projektowych zadań, Julia zgromadziła informacje dotyczące wariantów języka angielskiego, podobieństw i różnic między nimi.
Ponadto uczennica przygotowuje plansze, na których zamieszcza w formie zdjęć, obrazków oraz haseł informacje zawarte w teoretycznej części swojej pracy.
Kolejnym ważnym zadaniem powierzonym Julii jest przygotowanie pytań do szkolnego konkursu „Movie or film?” Szczegóły niebawem!
Zachęcamy do zapoznania się z efektami pracy Julii już teraz, a także zapraszamy do śledzenia dalszych wysiłków w dążeniu do realizacji projektu.
------>Tradycje i święta brytyjskie
------>Święta zapożyczone od USA i Wielkiej Brytanii
------>tabela

p. Klaudia Kot_______________________________________________________________________________
Tekst alternatywny


_______________________________________________________________________________
Wigilia szkolna 2016
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
W oczekiwaniu na Święta
Grupa Przedszkolaków – „Biedronek” odlicza ostatnie dni do świąt Bożego Narodzenia. Czas radosnego oczekiwania poświęca na wykonywanie ozdób świątecznych. 19 grudnia wszystkie „Biedroneczki” wykonały bałwanki ze skarpetek, ryżu i guzików. Było to ogromne przedsięwzięcie, które pochłonęło najmłodszych, a ryż niczym śnieg obielił całą salę.
Następnego dnia – 20 grudnia, grupa „Biedronek” – zabrała się zaraz po śniadaniu za wykonanie świątecznych pierniczków. Po upieczeniu zostały one pęknie przyozdobione cukrowymi pisakami. Było to ćwiczenie nie tylko usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę małą, ale przede wszystkim zadanie degustatorów.

Opracowała Anna Rudowska


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Korowód kolędowy 2016
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Konkurs świąteczny
W pewien grudniowy dzień zaroiło się w szkole od świątecznych gości: Śnieżynek, Mikołajów, Mikołajek, Aniołków, a nawet Choinek. A wszystko to za sprawą konkursu świątecznego zorganizowanego przez zespół redakcyjny gazetki „Rozumek”. Do konkursu na najciekawszy kostium świąteczny przystąpili licznie uczniowie klas I-III. Jury miało duży dylemat, by wyłonić laureatów.
Po długotrwałych, ale zgodnych obradach komisja konkursowa ogłosiła wyniki:
I miejsce - Zosia Górska, kl. IIIa
II miejsce - Matylda Suchecka, kl. I
II miejsce - Amelka Gajowniczek, kl. IIb
III miejsce - Sandra Kosobudzka-Wiechetek, kl. I
III miejsce - Nela Celej, kl. IIIa
Wyróżnienia:
Anita i Weronika Sekuła, kl. IIb
Kasia Kaczorek, kl. IIb
Olga Muracka, kl. I
Wojtek Śledź, kl. Iia
Dziękujemy Paniom Wychowawczyniom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu wspaniałych kostiumów. A czytelników gazetki „Rozumek” i nie tylko zachęcamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących to wydarzenie.

Zespół redakcyjny gazetki „Rozumek”


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Mikołajkowe Puchary
10 grudnia 2016 roku tenisiści z naszej szkoły pod opieką p. Bożeny Kani pojechali do Dębego Wielkiego, żeby wziąć udział w V – ostatnim w tym sezonie turnieju z II Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego. Tym razem zawodnikom towarzyszyli w zmaganiach starosta miński p. Antoni Tarczyński oraz zaproszeni goście. W przerwach między meczami uczestnicy turnieju mieli okazję obejrzeć wystawę piłeczek tenisowych udostępnionych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Natalia Wardzyńska jako jedna z nielicznych osób precyzyjnie policzyła znajdujące się w gablotach piłeczki, których było 750, za co otrzymała pamiątkową nagrodę.
Po laury w turnieju sięgnęli:
Oliwia Izdebska – I miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI,
Mateusz Tchórzewski – I miejsce w kategorii chłopców z kl. IV-VI,
Angelika Wronowska – III miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-V,
Aneta Gańko – IV miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-V,
Jan Górski - IV miejsce w kategorii chłopców z kl. IV-VI,
Dominika Chmielewska – V miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-V,
Adrian Niedek – IV miejsce w kategorii chłopców z kl. I-III gimnazjum.
Wielkie brawa dla zawodników!!!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Mikołajkowe zmagania
W piątek 09 grudnia 2016 roku gościliśmy u nas przedstawicieli uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych: Wielgolasu i Dębego Małego, którzy razem z naszymi uczniami uczestniczyli w „Sportowych Mikołąjkach” zorganizowanych i przeprowadzonych przez p. Bożenę Kanię pod patronatem p. wójta Bogdana Świątka-Górskiego oraz p. dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali ze sobą w 12 różnych konkurencjach, do których przygotowali się we wspólnej rozgrzewce. Pierwszą z nich był: bieg po mikołajkowy prezent, następnie bieg z piłeczką na rakietce do tenisa stołowego, sztafeta z piłeczkami do unihokeja, toczenie piłek do pachołka i z powrotem, slalom piłki koszykowej, ubieranie Mikołajów (rolę tę pełniły „śnieżynki”), odbijanie w parach piłeczką do tenisa stołowego, układanie puzzli (rysunki-portrety Mikołaja przygotowała Angelika Wronowska z klasy VI), bieg do pachołka i z powrotem, rzuty piłeczkami do celu oraz przeciąganie liny. Sportowa zabawa zakończyła się zwycięstwem chłopców nad dziewczętami wynikiem 25:19.
Na życzenie chłopców odbył się mecz halowej piłki nożnej pomiędzy uczniami z klasy VI a drużyną chłopców z Wielgolasu i Dębego Małego, w którym zwyciężyli piłkarze z Latowicza 3:0. Tradycyjnie na zakończenie mikołajkowego spotkania wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi nauczycielami, p. wójtem i p. dyrektor utworzyli sportowe koło, gdzie nastąpiło podsumowanie turnieju i przesłanie sportowej iskierki. Nieoczekiwaną niespodziankę sprawiło wszystkim pojawienie się dwóch, można rzec „współczesnych Mikołajów” z koszykami pełnymi słodkości.
Środki finansowe potrzebne do organizacji turnieju pozyskano z gminy i z funduszu ULKS „Bona” w Latowicza. Dziękuję „śnieżynkom” – Oliwii Izdebskiej, Anicie Gaszewskiej, Anecie Gańko, Natalii Wardzyńskiej, Natalii Zwierz za pomoc, a Kamili Gajowniczek za pełnienie roli fotografa.

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Pamiętnik Miziołka, czyli jak trudne bywa życie dwunastolatka…
Uczniowie klasy IV i V mogli się o tym naocznie przekonać 8 grudnia, uczestnicząc w spektaklu teatralnym wystawianym w Garwolinie przez aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. Była to adaptacja sceniczna znanej powieści B. Olech pt. „Dynastia Miziołków”. Cała widownia świetnie się bawiła, oglądając komiczne perypetie współczesnej rodzinki. Mamiszon i Papiszon, czyli rodzice Miziołka wykazywali się bezgraniczną cierpliwością, znosząc ekscesy swojego synka (i jego kolegów). Towarzyszyli Miziołkowi (podobnie jak widzowie) podczas jego zmagań z „trudną” rzeczywistością, byli świadkami sukcesów i porażek synka. Duża doza humoru, piosenki w świetnej aranżacji i pozytywna energia płynąca wprost ze sceny - to niepodważalne atuty spektaklu. A na koniec - po przedstawieniu - aktorzy zgodzili się zapozować do wspólnej fotografii.

Ewa Suda
Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Szkolne obchody mikołajek!
Dnia 06.12.2016 Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej przeprowadziła szkolne obchody mikołajek. Przedstawiciele klasy IV, V oraz VI wręczyli nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły ręcznie wykonane i zdobione kartki świąteczne.
Rada Samorządu w składzie: Dominika Chmielewska, Kacper Delega, Karolina Wiechetek, Weronika Świątek, Wiktoria Warowny wraz z grupą uczennic z klasy V (Kornelia Polankiewicz, Aleksandra Rechnio, Marta Suchecka), które zawsze czynnie uczestniczą we wszystkich przeprowadzanych przez Samorząd akcjach, spotkała się w środowe popołudnie, aby przygotować drobne upominki dla wszystkich osób pracujących w naszej szkole. Wręczając każdemu świąteczną kartkę, uczniowi chcieli podziękować za trud wkładany w pracę i życzyć wesołych świąt!

p. Klaudia Kot


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Tak bawiliśmy się w Mikołajki klasa IIA
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Pismo dla rodziców od Kuratorium
------>czytaj


_______________________________________________________________________________
Puchary Starosty Mińskiego
W listopadzie 2016 roku nasi utalentowani sportowcy ponownie pojechali do Dębego Wielkiego, żeby walczyć o kolejne laury w tenisie stołowym. Tym razem przywieźli aż 5 pucharów, a zdobyli je:
Oliwia Izdebska z klasy VI – II miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI
Dominika Chmielewska z klasy IV – III miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI
Igor Kurzyp z klasy VI – II miejsce w kategorii chłopców z kl. IV-VI
Jan Górski z klasy VI – III miejsce w kategorii chłopców z kl. IV-VI
Wioleta Radzio z klasy I gimnazjum – III miejsce w kategorii dziewcząt z gimnazjum
Angelika Wronowska z klasy VI zajęła IV miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI
i najmłodszy nasz uczestnik Wojciech Śledźz klasy IIa szkoły podstawowej zajął IV miejsce w kategorii klas I-III.
Gratulacje dla całej drużyny!!!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Szkolny konkurs profilaktyczno - zdrowotny
25 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Latowiczu został przeprowadzony szkolny konkurs profilaktyczno - zdrowotny w dwóch kategoriach wiekowych: IV - VI szkoła podstawowa i I - III gimnazjum.
Cel konkursu:
- propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
Wyniki konkursu:
szkoła podstawowa:
I. Angelika Wronowska 40p /53p
II. Weronika Świątek 36 p/53p
III. Oliwia Izdebska 35 p/53p
IV. Anita Gaszewska 33p/ 53p

gimnazjum:
I. Julia Radzio 38p/50p
II. Agnieszka Krzewska 36p/50p
III. Maria Świątek 35p/50p
IV. Jakub Warowny 32 p/50p
opiekun/organizator - p. Agnieszka Bogusz

opiekun/organizator - p. Agnieszka Bogusz


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Drugi raz z rzędu I miejsce w powiecie!
18 listopada 2016 roku Damian Stańczyk – uczeń klasy III A sprawił nam miłą niespodziankę, zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej, który odbył się w Stanisławowie.
Damiana przygotowywała do konkursu Mama i wychowawczyni klasy III A p. Renata Ozimek.

p. Renata Ozimek


---->zdjęcia
_______________________________________________________________________________
Poetyckie wyzwania
Zainteresowanie uczniów utworami znanej poetki ziemi mińskiej – Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej zaowocowało ich udziałem w tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego imienia autorki. W konkursowe szranki na szczeblu szkolnym stanęli uczniowie wszystkich trzech etapów edukacyjnych. Do udziału w eliminacjach gminnych zakwalifikowali się:
Damian Stańczyk kl.III- opiekun p. Renata Ozimek
Kacper Łodyga kl. II- opiekun p. Aneta Matak
Marta Suchecka kl.V- opiekun p. Ewa Suda
Paulina Gajowniczek - opiekun p.Ewa Suda
Grzegorz Zajma- opiekun p. Marta Delega
Kamila Świeczka- opiekun p. Marta Delega
Eliminacje szkolne zorganizowały i przeprowadziły polonistki p. Marta Delega i p. Ewa Suda, które do współpracy w komisji konkursowej zaprosiły p. Alinę Domańską i p. Grażynę Płatek. Serdecznie gratulujemy Damianowi Stańczykowi, który został laureatem eliminacji gminnych i reprezentował naszą szkołę w etapie powiatowym w Stanisławowie. Wszystkim pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie i pracę włożoną w przygotowanie recytacji utworów.

p. Ewa Suda


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
„Tu wszędzie moja Ojczyzna”
Pod takim hasłem Gminne Centrum Kultury w Mrozach organizuje Powiatowy Przegląd Patriotyczny. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu. Wzięli udział w dwóch kategoriach konkursowych: plastyka i recytacja.
Uzdolnieni manualnie uczniowie pod kierunkiem p. Krystyny Wołkowieckiej wykonali przestrzenne prace plastyczne nawiązujące do uzbrojenia wojowników z czasów pierwszych Piastów. Natomiast członkinie koła recytatorskiego: Ola Rechnio, Marta Suchecka, Wiktoria Warowny, przygotowane przez p. Ewę Sudę, zaprezentowały w czasie przesłuchania trzy piękne utwory poetyckie o tematyce patriotycznej, w niczym nie ustępując umiejętnościami innym recytatorom. Reasumując, nie możemy pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, ale przywieźliśmy ze sobą niezapomniane wrażenia i niesamowitą atmosferę tego konkursu.
Szczególne podziękowania kieruję do p. Ani Sucheckiej oraz p. Ewy Warowny, które ułatwiły nam dojazd na miejsce i z powrotem.

p. Ewa Suda


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”
„ Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” – pod takim hasłem 17 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się montaż słowno-muzyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
Uczniowie klasy III gimnazjum, którzy pod opieką p. psycholog Krystyny Sak i p. pedagog Anny Świątek przygotowali apel, powitali Panią Dyrektor, grono pedagogiczne, i całą społeczność uczniowską. Apel poświęcony był problemowi współistnienia ludzi, poszanowaniu ich odmienności i tolerancji, o czym przypomnieli uczniowie podczas inscenizacji a także przygotowując transparent, na którym zamieścili hasło o wzajemnej miłości i poszanowaniu między ludźmi, którzy są tak różni a jednak wiele ich łączy.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest to  święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.
Przesłanie w piosence S. Soyki „ Tolerancja” , którą usłyszeliśmy podczas inscenizacji „ (…) życie nie po to jest by brać, …i aby żyć siebie samego trzeba dać…”- mówi, jaką powinniśmy mieć postawę wobec drugiego człowieka. My –ludzie- uważamy się za panów tej ziemi. Wydaje się nam, że we wszystko możemy ingerować, że pełnymi garściami możemy korzystać z zasobów Ziemi. Nie dostrzegamy jedynie, jak bardzo wzajemnie się ranimy. Na takie zachowanie zwróciło nam uwagę przesłanie z kolejnej piosenki , którą mieliśmy okazję wysłuchać, „ Dziwny jest ten świat” Cz. Niemena.
Posumowaniem apelu była projekcja dwóch krótkich filmów. W pierwszym filmie mogliśmy zobaczyć dzień z życia osoby niesprawnej ruchowo, która bez opieki i pomocy innych nie mogłaby samodzielnie funkcjonować. W drugim filmie poznaliśmy zwyczaje i tradycje kultury romskiej. Na koniec przedstawienia uczeń klasy III a Damian Stańczyk powiedział wiersz M. Wiśniewskiej- Koszela o tolerancji.

„Nie wiem co to – tolerancja,
zawsze tylko moja racja,
a ten, kto ma inne zdanie,
zaraz za swoje dostanie.
Trzeba wyśmiać go, ukarać,
niech się zmieni szybko, zaraz!
Niech będzie taki jak ja,
i poglądy moje ma,
i ubiera się podobnie,
głową potakuje zgodnie.
Oj, nie jesteś zbyt marudny?
Świat się stanie… szary, nudny.
Niech każdy sobie myśli, mówi,
myśli po swojemu, pod warunkiem,
że nie robi tym krzywdy drugiemu”.

p. Krystyna Sak---->zdjęcia
_______________________________________________________________________________
"Jedz warzywa i owoce a zdobędziesz super moce"
Już we wrześniu nasza klasa przystąpiła do Klubu Śniadaniowego, którego celem i założeniem było przeprowadzenie 12 zajęć edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania zgodnie z 12 zasadami zdrowego żywienia dla uczniów według Instytutu Matki i Dziecka. Do zwieńczenia projektu jak wszyscy klubowicze przystąpiliśmy 08 listopada 2016 roku. Tego dnia, był piękny poranek klasa II a Szkoły Podstawowej w Latowiczu, jak zwykle przyszła z ogromnym zapałem i entuzjazmem, swojej klasy. Wszyscy zaraz po dzwonku zabrali się do przygotowania pysznego śniadanka. W ramach realizowania Programu „Śniadanie Daje Moc”, przygotowania trwały od tygodnia. Wszyscy uczniowie klasy IIa zaangażowani w projekt prześcigali się swoimi oryginalnymi pomysłami. Tematem przewodnim projektu było: „Jedz warzywa i owoce a zdobędziesz super moce”. Rodzice uczniów chętnie włączyli się w przygotowania. Na stole pojawiła się same zdrowe produkty. Z marchewki i ogórka wykonane były ludziki,  myszki z jajek, które swoim wyglądem zachęcały do spożycia. Naszej kreatywności nie było końca, sala lekcyjna była ozdobiona plakatami związanymi z tematyką programu.”Jestem młody, więc zdrowo się odżywiam”, „Zalety zdrowego odżywiania”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Zdrowo jemy więc zawsze zdrowi będziemy” i inne. W  galerii naszych prac, znalazły się również plakaty wykonane z małych kuleczek kolorowej bibuły, elementów materiałów krawieckich i dratwy. Sala została odświętnie udekorowana. My też przebrani za owoce i warzywa,  mogliśmy przystąpić do wspólnej biesiady. Na środku sali stał stół przykryty białym obrusem z piękną zastawą i serwetkowymi ludzikami. Dzieci same przygotowywały sobie produkty do jedzenia. Na nasze śniadanie przybyli też zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Dyrektor Wiesława Kosobudzka, pani Anna Świątek pedagog oraz licznie przybyli rodzice. Po uroczystej konsumpcji odbył się drugi etap naszego spotkania czyli wspólne przygotowanie plakatów z rodzicami uczniów. Do tego celu wykorzystując różne metody i techniki. Udekorowaliśmy pięknie naszą klasę w to co zdrowe i kolorowe. Rodzice zostali zapoznani przez p. Anetę Matak - wychowawcę klasy ze scenariuszami zabaw edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania, które mogą zostać wykorzystane podczas codziennych zabaw rodzica z dzieckiem. Na koniec spotkania pani Aneta zadawała dzieciom wiele zagadek związanych ze zdrowym odżywianiem i roli śniadania w diecie dziecka. Zgodnie z wytycznymi programu, zrealizowane zostały wszystkie tematy, zaczerpnięte ze strony Internetowej tj. materiałów edukacyjnych 1-3.

p. Aneta Matak, p. Anna Świątek


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
11 listopada w Latowiczu
Dnia 11 listopada o godz. 10:00 w kościele w Latowiczu odbyła się msza św. za Ojczyznę z udziałem władz gminnych i przedstawicieli naszej szkoły na czele z p. dyrektor Wiesławą Kosobudzką. Społeczność uczniowską reprezentowały poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod opieką p. Bożeny Kani i p. Andrzeja Gizińskiego. Poczet sztandarowy wystawił również Związek Kombatantów Armii Krajowej Obwodu Mewa-Kamień. Po mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się przed kopcem upamiętniającym bohaterów I wojny światowej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakończenie pan wójt Bogdan Świątek-Górski podziękował zebranym za ich obecność i w kilku słowach przypomniał wszystkim o odzyskiwaniu niepodległości przez Latowicz.

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
„NA STOS, RZUCILI SWÓJ ŻYCIA LOS!”
Dnia 10 listopada 2016 roku obchodziliśmy w szkole 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 10:30 zgromadziliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej, żeby wziąć udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas I i II gimnazjum pod kierunkiem p. Lucyny Kulmy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, po czym głos zabrali gimnazjaliści. Kamila Gajowniczek razem z Grzegorzem Zajmą swoją narracją, przeplataną występami kolegów i koleżanek, przybliżyli słuchaczom okres niewoli Polski i walkę o jej niepodległość. Program wzbogaciły patriotyczne pieśni w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Jerzego Zawadki. Po części artystycznej głos zabrała p. dyrektor Kosobudzka, która podziękowała młodzieży gimnazjalnej, chórowi i ich opiekunom za występ, a nauczycielom (p. Bożenie Kani, p. Wandzie Kani oraz wychowawcom klas I-III) za dekorację sali. Następnie p. dyrektor pogratulowała uczniom sukcesów w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego i podziękowała za udział w konkursach.
Zdjęcia wykonał Mateusz Rozwadowski, a całość sfilmował Hubert Kołodziejczyk.

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Kibicowaliśmy Legii Warszawa
Nasi uczniowie aż pół roku czekali na wymarzony mecz piłkarski Legii Warszawa. I doczekali się w październiku, kiedy to p. Bożena Kania zorganizowała wyjazd na mecz legionistów z Lechem Poznań. Po drodze latowiccy kibice zatrzymali się w restauracji MacDonald, by nabrać sił i udali się w końcu na mecz. A było na co popatrzeć. Niepewność o końcowy wynik towarzyszyła wszystkim kibicom do ostatnich minut meczu, kiedy to Kasper Hamalainen w 93 minucie strzelił zwycięskiego gola. Ostatecznie Legia wygrała 2:1. Uszczęśliwieni wygraną swoich ulubieńców latowiczanie wrócili po północy do domu.

Artykuł z gazetki „Rozumek” Nr 2/XVII


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Puchary z Dębego Wielkiego
W październikowym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego w Dębem Wielkim młodzi tenisiści z naszej szkoły zdobyli 3 puchary:
Igor Kurzyp z klasy VI - I miejsce w kategorii chłopców z kl. IV-VI,
Angelika Wronowska z klasy VI - III miejsce w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI,
Krzysztof Gajowniczek z klasy II gimnazjum - III miejsce w kategorii chłopców z gimnazjum.
Ponadto czwarte miejsce zajęli:
Dominika Chmielewska z klasy IV w kategorii dziewcząt z kl. IV-VI,
Arkadiusz Serwatka z klasy II gimnazjum w kategorii chłopców gimnazjum.
Gratulacje!!!

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Ortograficzne sukcesy
25 października uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas IV-VI przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego. Na rezultaty ortograficznych zmagań przyszło uczestnikom konkursu poczekać do grudnia, ale było warto. Nasi najmłodsi uczniowie uzyskali wspaniałe wyniki:

Iga Mikos- kl. IIIa- 3. miejsce i Dyplom Mistrza Ortografii
Olga Rogala- kl. IIIa- 9. miejsce i Dyplom Mistrza Ortografii
Grzegorz Świątek- kl. IIIb- 12. miejsce i dyplom wyróżnienia
Łucja Mrozek- kl. IIIb- 13. miejsce i dyplom wyróżnienia
Marta Świątek- kl. IIIb- 18. miejsce i dyplom uznania
Maria Świątkowska- kl. IIIb- 18. miejsce i dyplom uznania
Nela Celej- kl. IIIa- 20. miejsce i dyplom uznania
Zofia Górska- kl. IIIa- 20. miejsce i dyplom uznania
Karol Królak- kl. IIIb- 23. miejsce i dyplom uznania
Julia Wiechetek- kl. IIIa- 23. miejsce i dyplom uznania
Alicja Osiak- kl. IIIa- 26. miejsce i dyplom uznania
Damian Stańczyk- kl. IIIa- 28. miejsce i dyplom uznania

Nadmieniam, iż w kategorii klas I-III w konkursie wzięło udział 2167 uczestników. Uczniów kl. IIIa przygotowała do konkursu p. Renata Ozimek, uczniów kl. IIIb- p. Ewa Fronc.

W kategorii kl. IV-VI najlepszym wynikiem może się pochwalić Igor Kurzyp- uczeń kl. VI, który uplasował się na 23. miejscu wśród 2809 uczestników konkursu. Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych zmaganiach ortograficznych.

Szkolny Organizator Testu
p. Ewa Suda


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Podwójny Puchar w Latowiczu
W naszej szkole coraz bardziej popularny staje się tenis stołowy, a to za sprawą turniejów organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Bona” w Latowiczu przy wsparciu pana wójta Bogdana Świątka-Górskiego i pani dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej. 24 października młodzi tenisiści z Wielgolasu, Dębego Małego, Żakowa i gimnazjalistka z Jakubowa zawitali do Latowicza, by rywalizować o Puchary - uczniowie gimnazjum o Puchar Wójta Gminy Latowicz, a zawodnicy ze szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu. Brawa dla wszystkich naszych zawodników, którzy zdobyli najwyższe trofea w kategorii szkoły podstawowej. Natomiast puchary Pana Wójta w kategorii gimnazjum trafiły do zawodników z sąsiednich szkół, czego im gratulujemy i jednocześnie trochę zazdrościmy.
Puchar Wójta Gminy Latowicz zdobyli:

a) w kategorii dziewcząt z gimnazjum:
I miejsce – Angelika Myka z Wielgolasu
II miejsce - Izabela Czwarnóg z Jakubowa
III miejsce – Aleksandra Jaroń z Wielgolasu
IV miejsce – Aneta Kwiatkowska z Żakowa

b) w kategorii chłopców z gimnazjum:
I miejsce – Piotr Chabrowski z Żakowa
II miejsce – Dawid Konstanty z Wielgolasu
III miejsce – Bartłomiej Michalik z Żakowa
IV miejsce – Kacper Król z Wielgolasu

Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu wywalczyli:

a) w kategorii klas I-IV:
I miejsce – Dominika Chmielewska z Latowicza
II miejsce – Maciej Michalik z Żakowa
III miejsce – Bartłomiej Całka z Żakowa
IV miejsce – Wojciech Śledź z Latowicza

b) w kategorii dziewcząt z kl. V-VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Angelika Wronowska z Latowicza
II miejsce – Oliwia Izdebska z Latowicza
III miejsce – Karolina Święch z Żakowa
IV miejsce – Oliwia Cieślak z Żakowa

c) w kategorii chłopców z kl. V-VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Igor Kurzyp z Latowicza
II miejsce – Jakub Kwiatkowski z Wielgolasu
III miejsce – Mateusz Myka z Wielgolasu
IV miejsce – Jan Górski z Latowicza

Zawody przygotowała p. Bożena Kania, a sędziował p. Andrzej Giziński przy wsparciu dziewcząt gimnazjum: Marty Choszcz, Julii Gajowniczek, Kamili Gajowniczek i Aleksandry Szeląg.

p. Bożena Kania


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Pasowanie pierwszoklasistów w Gimnazjum
„Jako uczeń Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu uroczyście ślubuję: godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu, w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, szanować poglądy i przekonania innych” wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
W dniu 24 października 2016 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły Dyrektor Wiesława Kosobudzka powitała przybyłych na uroczystość nauczycieli, uczniów i rodziców. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, po czym zostali pasowani na gimnazjalistę, na pamiątkę otrzymując akty pasowania. W dalszej części uroczystości przedstawiciele klasy pierwszej podziękowali za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona gimnazjalistów i na ręce pani Dyrektor i wychowawcy klasy złożyli pamiątkowe Akty Ślubowania potwierdzone ich podpisami.
W dalszej części spotkania głos zabrali uczniowie klasy pierwszej, rozpoczynając swoje wystąpienie od słów:

Chcesz być w życiu kimś, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka – to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz
Ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz,
Lecz umie doskonale.

Uczniowie stwierdzili, że dzisiejszy dzień jest dla nich początkiem wielkiej przygody. Następnie swój występ zaprezentowali uczniowie klasy drugiej. Pierwszoklasiści zostali poddani testowi, na szczęście przeszli go bez większych problemów.
 Po części oficjalnej rodzice uczniów klasy pierwszej zaprosili zebranych na pyszny poczęstunek i dyskotekę.

Wychowawca klasy I
Monika Świderska


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej
Dnia 24 pażdziernika 2016 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Grupę pierwszoklasistów przywitały w imieniu całej społeczności szkolnej koleżanki z klasy V- Aleksandra Rechnio,Wiktoria Warowny, Kinga Kania, Kornelia Polankiewicz i Marta Suchecka.
Swoją obecnością zaszczycili nas: pan wójt Bogdan- Świątek, pani dyrektor banku Anna Kania i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Ilona Kowalczyk. Pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Aliny Domańskiej i wsparciu Agnieszki Brzydło program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt ślubowania złożony na sztandar szkoły. Następnie pierwszoklasiści zostali pasowani dużym ołówkiem przez panią dyrektor szkoły Wiesławę Kosobudzką. Każdy uczeń otrzymał od wychowawcy i dyrektora szkoły pamiątkowy dyplom. Po ceremonii pasowania głos zabrała pani dyrektor i zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali pierwszakom i życzyli sukcesów w nauce. Podarowali również uczniom różne upominki w postaci słodyczy , długopisów, ołówków i książeczek oszczędnościowych. Na zakończenie części artystycznej dzieci podziękowały swoim rodzicom za dar życia, miłość, trud wychowania oraz wsparcie na dalsze lata szkolne. Cała uroczystość, a zwłaszcza piosenka dla rodziców dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń. Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z zaproszonymi gośćmi, udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Dopełnieniem uroczystości była wspólna zabawa.

KOCHANE PIERWSZAKI !

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!
Wychowawczyni
Alina Domańska

---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Drogowy zawrót głowy
W dniu 18 października 2016 r. w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Drogowy zawrót głowy”. Dzięki niemu dzieci mogły poszerzyć i utrwalić sobie wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego (znaku drogowego „Stop”, przejścia dla pieszych - „zebra”, a także sygnalizacji świetlnej). Wszystko to odbywało się w formie zabawy oraz stałego aktywizowania uczniów poprzez udział w różnych zadaniach zlecanych przez aktorów. Pełen humoru spektakl był bardzo ciekawą lekcją wychowawczą dla najmłodszych. Natomiast postać głównego bohatera – psotnego Krzysia, rozwiązującego zagadki Elfa z pomocą dzieci, na długo pozostanie w ich pamięci.

p. Anna Rudowska


---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Dzień patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz DEN w Zespole Szkół w Latowiczu

14 października 2016r. o godz. 9:30 odbyła się uroczystość upamiętniająca nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Niezwykłość tego dnia podkreślała akademia przygotowana przez naszych uczniów, zaproszeni goście oraz galowy strój dzieci i młodzieży, którzy przybyli w tym dniu, aby uczestniczyć w akademii. Powagi uroczystości dodawała obecność sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz uroczyście odśpiewany przez zebranych Hymn Szkoły. Była to już druga rocznica i doskonała okazja, aby przypomnieć wszystkim sylwetkę naszego Patrona. Uczniowi klasy I i III gimnazjum przypomnieli, jak wielkim człowiekiem był Prymas Tysiąclecia, recytowali utwory i wygłaszali teksty przypominające naukę tego niezwykłego człowieka. Mogliśmy usłyszeć ABC Społeczne Krucjaty Miłości i chwilę zadumać się nad jej przesłaniem.
Uroczystość uświetniły pieśni "Ty tylko mnie poprowadź", "Co jest najważniejsze" i inne wykonane przez szkolny chór oraz występ debiutującego zespołu muzyczno-wokalnego. Slajdy z uroczystości nadania imienia, przekazania sztandarów przywołały wspomnienia i wywołały chwilę wzruszeń. Druga część uroczystości poświęcona była obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie nie zapomnieli o tym, aby podziękować i wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom Szkoły za trud i codzienną pracę. Samorząd Uczniowski przygotował dla nauczycieli i pracowników administracji symboliczne nagrody. Każdy otrzymał "Oskara" za zasługi i osiągnięcia w różnych dziedzinach dowcipnie wymyślonych przez uczniów. Miłym akcentem były dołączone życzenia.
Dzień 14 października 2016r. był okazją do wspólnego świętowania tak ważnych wydarzeń, jakimi są Dzień Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej. Był doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego i całej społeczności szkolnej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu oraz organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej tak ważnej i miłej uroczystości.
---->zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Wioska indiańska
W ostatnim tygodniu października w grupie 0b razem z dziećmi bawiliśmy się w Indian. Dzieci przygotowały pióropusze, skonstruowały i malowały namioty TIPI oraz malowaliśmy twarze. Nie obyło się również bez tańców w rytm indiańskiej muzyki. Kilku indian nawet zamieszkało w naszej wiosce :)
---->zdjęcia

p. Ilona Dzięcioł   


_______________________________________________________________________________
Sekrety zwierząt domowych a sekrety gry w kręgle
Jedno z drugim, wbrew pozorom, da się połączyć. Udało nam się tego dokonać podczas wycieczki integracyjnej do Siedlec.
07.10.16 r. uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami- p. Bożeną Kanią i p. Ewą Sudą uczestniczyli w seansie filmowym w kinie w Siedlcach. Obejrzeli film animowany pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Okazało się, że po wyjściu właścicieli zwierzęta domowe prowadzą intensywne życie, obfitujące w niesamowite przygody. Film trzymał w napięciu do ostatnich minut, a wszystko dzięki połączeniu kilku gatunków filmowych (sensacja + komedia + dramat). Natomiast zastosowanie animacji komputerowej dało niesamowity efekt wizualny. Film niósł ze sobą proste przesłanie „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”.
To nie wszystkie sekrety, jakie tego dnia odkryli uczestnicy wycieczki do Siedlec. Po filmie przyszedł czas na poznanie tajników gry w kręgle. W kręgielni pani instruktor wyjaśniła podstawowe zasady obowiązujące podczas gry. Podzieliła uczestników na trzy grupy i oddała im do dyspozycji trzy tory. Gra wyzwalała wiele emocji wśród dzieci, ponieważ poszczególne rzuty były punktowane. Członkowie grup rywalizowali między sobą o zdobycie jak największej liczby punktów. Na koniec spalone kalorie gracze uzupełnili, pochłaniając bez umiaru pyszną pizzę.
Dziękujemy pani Gabrieli Zaczkowskiej za pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas wycieczki.
---->zdjęcia

p. Ewa Suda, p. Bożena Kania   


_______________________________________________________________________________
Tak bawiliśmy się podczas noclegu
w szkole - kl.IIa i grupa taneczna.

---->zdjęcia

p. Aneta Matak   


_______________________________________________________________________________
Jesień w IIA
---->zdjęcia

p. Aneta Matak   


_______________________________________________________________________________
Kompetencje na start!
Tekst alternatywny

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab
4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. … i wiele innych!

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

------>skrypt

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy ;
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

PLANOWANE EFEKTY:
Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł

_______________________________________________________________________________
Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych
w roku szkolnym 2016/2017

Tekst alternatywny
_______________________________________________________________________________
„Rok szkolny się zaczyna…”
Pierwszego września, w czwartek powitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017 uroczystą mszą świętą w kościele w Latowiczu. Po mszy cała społeczność szkolna w asyście pocztów sztandarowych- szkoły podstawowej i gimnazjum udała się pod pomnik „Bohaterom 1939-1945”, by uczcić pamięć poległych żołnierzy w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor Wiesława Kosobudzka, pan wójt Bogdan Świątek- Górski i pani Marlena Gajowniczek- przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie Pani Dyrektor- już w sali gimnastycznej- serdecznie powitała zebranych, przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017 oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły i wychowawców poszczególnych klas. Skierowała również słowa podziękowania do Rady Rodziców za całoroczną owocną współpracę, wsparcie i pomoc.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Wójt, który życzył Gronu Pedagogicznemu spokoju, cierpliwości i wytrwałości w obliczu zmian czekających polską oświatę w najbliższych latach, a uczniom- radości i satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów w czasie II wojny światowej oraz pamięć niedawno zmarłych pracowników szkoły.
Na koniec głos zabrał pan Andrzej Giziński- historyk, który w kilku zdaniach nakreślił tło historyczne wybuchu II wojny światowej, a uczniowie klasy V i III szkoły podstawowej zaakcentowali podniosły nastrój recytacją patriotycznych wierszy.
Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych. Miło było zobaczyć się znów z kolegami po tak długiej przerwie i podzielić się wakacyjnymi wrażeniami.

„Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!”

Jan Brzechwa

---->zdjęcia

p. Ewa Suda


_______________________________________________________________________________
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017
Spotkanie na placu szkolnym o 8:40.
Msza święta odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 w kościele w Latowiczu.
Następnie około godziny 10:00 w Zespole Szkół w Latowiczu odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2016/2017

_______________________________________________________________________________
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
------>wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
_______________________________________________________________________________
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LATOWICZU

        Szanowni Państwo, bardzo proszę o wykupienie biletów miesięcznych dla swoich dzieci na miesiąc wrzesień 2016 roku.
        Po okazaniu wykupionego biletu nastąpi zwrot pieniędzy.

Dyrektor Wiesława Kosobudzka


_______________________________________________________________________________
WIĘCEJ WIADOMOŚCI

- ROK SZKOLNY 2015/2016

- ROK SZKOLNY 2014/2015

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str.1

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str. 2

- ROK SZKOLNY 2012/2013

- ROK SZKOLNY 2011/2012
____________________________________________________________________

Patron Szkoły
Kardynał Stefan Wyszyński

Zespół Szkół w Latowiczu

.