***Historia szkoły w Latowiczu***Wykaz podręczników na rok szk. 2014/2015***Kalendarz roku szkolnego 2014/2015***
Uroczyste nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Szkole Podstawowej w Latowiczu i Gimnazjum w Latowiczu.
      
Data 15 października 2014 r. na długo pozostanie w sercach i w pamięci społeczności latowickiej. Tego dnia odbyła się długo wyczekiwana uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu. Rangę naszej uroczystości podniosły honorowe patronaty: p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej - Minister Edukacji Narodowej, p. Jacka Kozłowskiego - Wojewody Mazowieckiego, p. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego,    p. Karola  Semika - Kuratora Oświaty w Warszawie, p. Antoniego Jana Tarczyńskiego - Starosty Powiatu Mińskiego oraz p. Bogdana Świątka-Górskiego - Wójta Gminy Latowicz.
---->czytaj więcej

---->zobacz zdjęcia
---->zobacz zdjęcia2

_______________________________________________________________________________
Dzień Chłopaka

---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Dzień Przedszkolaka

„ Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło” – pod takim hasłem dzieci z Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu bawiły się w dniu 26.09.2014r. podczas Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka. Światowy Dzień Przedszkolaka miał na celu przede wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego i dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem, a ponadto integrację przedszkoli z całej Gminy.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października w naszej szkole po raz już kolejny odbędzie się Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Prosimy o uważne śledzenie informacji na gazetkach szkolnych, bo tam znajdziecie wszelkie aktualne informacje związane z obchodami tego dnia. Już teraz zachęcamy jednak do bycia bardziej życzliwymi dla siebie. Pamiętajmy, że przemoc to nie tylko czyny, ale też agresja słowna i nękanie psychiczne.
_______________________________________________________________________________
Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

    W czwartek, 18 września zostały przeprowadzone wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie w tajnym głosowaniu mogli oddać głos na jednego nauczyciela z grona nauczycieli ich uczących. Po obliczeniu wszystkich głosów komisja uczniowska w składzie: Julia Radzio, Ewelina Kaczorek, Natalia Gajowniczek i Magadalena Piłatkowska ogłosiła wyniki. W roku szkolnym 2014/2015 społeczność uczniowska postawiła na zmiany. Uczniowie swoim zaufaniem obdarzyli: p. Krystynę Wołkowiecką, która została opiekunem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i p. Katarzynę Pacek  jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

                                                                                                p. Katarzyna Pacek
_______________________________________________________________________________
Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015 dla kl. II-III gimnazjum
_______________________________________________________________________________
Do szkoły wrócić już czas...

1 września uczniowie Zespołu Szkół w Latowiczu przywitali nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie w hali sportowej szkoły  zostali powitani przez Panią Dyrektor Wiesławę Kosobudzką.
Uczniowie spotkali się również z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
_______________________________________________________________________________
Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r.  „Wyprawka szkolna”
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
_______________________________________________________________________________
Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
Po  mszy św. o 9:00 sprawowanej przez ks. dr Ryszarda Mierzejewskiego pani dyrektor Wiesława Kosobudzka przywitała wszystkich zgromadzonych i przekazała głos uczniom klasy IIIa i IIIb, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również pan wójt Bogdan Świątek-Górski z panią inspektor do spraw oświaty Wiesławą Proczką, którzy wręczyli Stypendia Wójta Gminy Latowicz za bardzo wysokie wyniki w nauce Magdalenie Świątek (średnia ocen 5,7) i Agnieszce Osińskiej (średnia ocen 5,37), uczennicom klasy III gimnazjum. Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami  Gminy wręczyła również kwiaty dziękując za dotychczasową pracę pani Halinie Luśni odchodzącej na zasłużoną emeryturę oraz p. Joannie Papińskiej i ks. Mariuszowi Danelczykowi. Następnie  pani Dyrektor przystąpiła do wręczania nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach  i zawodach sportowych, aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim i pracę w gazetce Rozumek.   --->>> czytaj więcej

zobacz zdjęcia
_______________________________________________________________________________
WIĘCEJ WIADOMOŚCI

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str.1

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str. 2

- ROK SZKOLNY 2012/2013

- ROK SZKOLNY 2011/2012
____________________________________________________________________

Patron Szkoły
Kardynał Stefan Wyszyński

Zespół Szkół w Latowiczu

.