***Historia szkoły w Latowiczu***Wykaz podręczników na rok szk. 2014/2015***Kalendarz roku szkolnego 2014/2015***
Tekst alternatywny
_______________________________________________________________________________
Spotkanie Wigilijne
Dnia 19.12.2014 roku odbyło się w naszym Zespole Szkół gminne spotkanie wigilijne. Zaproszono na nie przedstawicieli instytucji z terenu Gminy Latowicz oraz emerytów i rencistów. Uroczystość rozpoczęła się o godz.12.00 w hali sportowej.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Szkoła będzie czynna w czasie zimowej przerwy świątecznej

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych przedszkole jest czynne:
22-23 grudnia oraz 29-31 grudnia od 7:30 do 13:00

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła jest czynna:
22-23 grudnia oraz 29-31 grudnia od 8:00 do 13:00(15:00)


_______________________________________________________________________________
MULTITEST z j. angielskiego
W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili do corocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu z j. angielskiego organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej. W tym roku uczniowie zmagali się z 24 pytania testu wielokrotnego wyboru i wypadli bardzo dobrze na tle ogólnopolskim! Multitest zawsze cieszy się dużym powodzeniem, w samym województwie mazowieckim przystąpiło do konkursu 5444 uczestników.

---->wyniki

p. Katarzyna Pacek_______________________________________________________________________________
Specjalne wyróżnienie w kategorii
„Wolontariusz 2014 roku w Powiecie Mińskim” dla Katarzyny Skalskiej,
uczennicy klasy III Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
      
Podczas V Gali Wolontariatu 5 grudnia 2014 roku w Mińsku Mazowieckim z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Powiatowe Centrum Wolontariatu przyznało specjalne wyróżnienie w kategorii „Wolontariusz 2014 roku w Powiecie Mińskim” dla Katarzyny Skalskiej. Uczennica klasy III Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu działa w Wolontariacie: ,,Starszy Brat - Starsza Siostra”  pod kierunkiem  Pani Anny Świątek i Pani Moniki Tymińskiej.  Wyróżnienie to zostało przyznane za bezinteresowną pomoc skierowaną wobec osób potrzebujących. Kasia jest zawsze chętna do niesienia pomocy innym, nie szczędzi swego wolnego czasu, włącza się w akcje wolontariatu, odważnie stawia czoło nowym wyzwaniom. Jest zawsze tam, gdzie można pomóc. Maluje obrazy na cele charytatywne, nie oczekując nic w zamian. Ma artystyczną duszę, którą przelewa na płótno. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań. Jest koordynatorką całorocznego projektu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. Jest otwarta i wrażliwa na krzywdę innych. Ma niespożytą energię oraz optymistyczne podejście do tego, co robi. Jej niezłomny charakter i skuteczność w działaniu zostały dostrzeżone też przez kolegów i koleżanki, gdyż to właśnie oni obdarzyli ją największym zaufaniem i wybrali na przewodniczącą Wolontariatu; ,,Starszy Brat - Starsza Siostra”  w 2014 roku. Gratulujemy!

_______________________________________________________________________________
Mikołajki w naszej szkole
W piątkowy poranek do naszej szkoły przybył św. Mikołaj z dwiema uroczymi Śnieżynkami na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Okazuje się, że mamy same grzeczne dzieci w Zespole Szkół, bo Mikołaj dla każdego- i małego i dużego miał w swoim wielkim worku prezenty… Chociaż nasz ulubieniec miał dużo pracy- trzeba było przemierzyć wszystkie korytarze naszej szkoły, to z uśmiechem witał każdego przedszkolaka i starszaka…

Zapraszamy za rok!!!

p. Katarzyna Pacek, p. Krystyna Wołkowiecka_______________________________________________________________________________
Mikołaju, Mikołaju
4 grudnia najmłodsi z naszej szkoły wybrali się na pocztę, aby wspólnie wysłać list do Mikołaja, w którym dzieci prosiły o wymarzone prezenty nie tylko dla siebie, ale także dla swoich bliskich.
---->czytaj więcej


_______________________________________________________________________________
1 grudnia Światowy Dzień AIDS Kampania w ZS w Latowiczu
      
Wolontariat ,,Starszy Brat - Starsza Siostra” już na stałe wpisał do swojego kalendarza organizowanie w naszej szkole Światowego Dnia AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia. W tym roku - obok przygotowania czerwonych wstążeczek symbolizujących solidarność z chorymi - od dnia 1.XII.2014 r. do 05.XII.2014 r. w świetlicy szkolnej, można obejrzeć plakaty i zapoznać się z prezentacjami multimedialnymi o tematyce AIDS/HIV.
---->czytaj więcej na stronie wolontariatu


_______________________________________________________________________________
Piknik Ekologiczny
      
W dniu 29.11.2014 w naszej szkole odbył się I Rodzinny Piknik Ekologiczny dla całej społeczności lokalnej. Pani Dyrektor Wiesława Kosobudzka powitała zgromadzonych uczestników i zaproszonych gości na czele p. Wójtem Bogdanem Świątkiem - Górskim, radnych, sołtysów. Następnie p. Ewelina Zychowicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań szkolnego projektu oraz przedstawiła założenia pikniku. Rozpoczął się turniej „Dzień Recyklingu”.
---->czytaj więcej


_______________________________________________________________________________
Andrzejki
27 listopada Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zorganizował dyskotekę z okazji Andrzejek. Jak co roku było to dyskoteka pełna atrakcji i dobrej muzyki obsługiwanej przez ucznia kl. III Gim. Michała Wójcika.
Wszyscy uczniowie mogli wywróżyć sobie przyszłość w pokoju wróżb przygotowanym przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz wziąć udział w wielu zabawach tanecznych prowadzonych przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Na młodszych uczniów w salach lekcyjnych czekał smakowity poczęstunek przygotowany przez rodziców i wychowawców!

To było bardzo udane popołudnie

p. Katarzyna Pacek, p. Krystyna Wołkowiecka_______________________________________________________________________________
Andrzejki w 6 - latkach
---->czytaj więcej


_______________________________________________________________________________
I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Tego dnia p. dyrektor Wiesława Kosobudzka odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka zaadresowany do wszystkich dzieci, a uczennice z Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum- Magdalena Piłatkowska i Natalia Gajowniczek przedstawiły prezentację multimedialną na temat Praw Dziecka oraz Praw i Obowiązków Ucznia wynikających ze Statutu Zespołu Szkół. Samorządy Uczniowskie wykonały również gazetki tematyczne, zapoznając kolegów i koleżanki z Prawami Dziecka.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Akademia z okazji Święta Niepdległości

Dnia 12 listopada o godzinie 9:35 odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Aby uczcić ten doniosły i ważny dzień wszyscy uczniowie pojawili się w strojach galowych ozdobionych kotylionami w barwach narodowych.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Pasowanie uczniów klasy pierwszej na gimnazjalistów

Uroczystość odbyła się 6 listopada w hali sportowej naszej szkoły. Było nam miło przywitać zaproszonych gości: p. dyrektor Wiesławę Kosobudzką, Wójta Gminy Latowicz – pana Bogdana Świątka-Górskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego panią Ewę Kaliszewską, inspektora oświaty panią Wiesławę Proczkę, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Latowiczu oraz rodziców uczniów klasy pierwszej.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Pasowanie na ucznia

6 listopada w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie „Pasowanie na ucznia” Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystości  wzięli udział: p. dyrektor Wiesława Kosobudzka, wójt Gminy Latowicz p. Bogdan Światek-Górski, przewodnicząca Rady Rodziców p. Marlena Gajowniczek, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. Anna Niedek, dyrektor Banku w Latowiczu p.Ewa Kaliszewska, wychowawcy klas pierwszych: p. Małgorzata Tomaszewska,  p. Renata Ozimek i p. Ewa Fronc oraz rodzice pierwszaków. Dzieci zaprezentowały część artystyczną: wiersze, tańce i piosenki. Ślubowali być wzorowymi uczniami. Każdy z nich został pasowany przez p. dyrektor. Na pamiątkę otrzymali dyplomy, upominki sfinansowane przez Radę Rodziców oraz Bibliotekę Gminną i Bank. Dodatkową osłodą były cukierki od pana wójta Bogdana Świątka-Górskiego.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Obrona doktoratu p. Zygmunta Tomasza Gajowniczka

Dnia 4 listopada 2014r. odbyła się publiczna obrona tytułu naukowego doktora p. Zygmunta Tomasza Gajowniczka na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to bardzo lubiany nauczyciel edukacji regionalnej w naszej szkole. ---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Uroczyste nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Szkole Podstawowej w Latowiczu i Gimnazjum w Latowiczu.
      
Data 15 października 2014 r. na długo pozostanie w sercach i w pamięci społeczności latowickiej. Tego dnia odbyła się długo wyczekiwana uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Latowiczu. Rangę naszej uroczystości podniosły honorowe patronaty: p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej - Minister Edukacji Narodowej, p. Jacka Kozłowskiego - Wojewody Mazowieckiego, p. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego,    p. Karola  Semika - Kuratora Oświaty w Warszawie, p. Antoniego Jana Tarczyńskiego - Starosty Powiatu Mińskiego oraz p. Bogdana Świątka-Górskiego - Wójta Gminy Latowicz.
---->czytaj więcej

---->zobacz zdjęcia
---->zobacz zdjęcia2

_______________________________________________________________________________
Bawimy się w Kolorado, zwiedzamy Stare Miasto w Warszawie oraz poznajemy postać patrona naszej szkoły.

Dnia 07.10.2014 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Kolorado oraz na Stare Miasto w Warszawie.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Dzień bez przemocy

W związku z przypadającym 2 października MIĘDZYNARODOWYM DNIEM BEZ PRZEMOCY WOLONTARIAT STARSZY BRAT- STARSZA SIOSTRA przygotował kampanię uświadamiającą, jakie są rodzaje przemocy, jak szkodliwe są jej skutki, jak zapobiegać temu zjawisku w domu i w szkole oraz przypomniał, że od dwóch lat jesteśmy SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY. Na korytarzach pojawiły się plakaty z kodeksem SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. Przy tej okazji przypominamy również, że 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, a 19 listopada Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

p. Monika Tymińska

_______________________________________________________________________________
Dzień Chłopaka

---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Dzień Przedszkolaka

„ Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło” – pod takim hasłem dzieci z Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu bawiły się w dniu 26.09.2014r. podczas Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka. Światowy Dzień Przedszkolaka miał na celu przede wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego i dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem, a ponadto integrację przedszkoli z całej Gminy.
---->czytaj więcej
_______________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października w naszej szkole po raz już kolejny odbędzie się Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Prosimy o uważne śledzenie informacji na gazetkach szkolnych, bo tam znajdziecie wszelkie aktualne informacje związane z obchodami tego dnia. Już teraz zachęcamy jednak do bycia bardziej życzliwymi dla siebie. Pamiętajmy, że przemoc to nie tylko czyny, ale też agresja słowna i nękanie psychiczne.
_______________________________________________________________________________
Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

    W czwartek, 18 września zostały przeprowadzone wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie w tajnym głosowaniu mogli oddać głos na jednego nauczyciela z grona nauczycieli ich uczących. Po obliczeniu wszystkich głosów komisja uczniowska w składzie: Julia Radzio, Ewelina Kaczorek, Natalia Gajowniczek i Magadalena Piłatkowska ogłosiła wyniki. W roku szkolnym 2014/2015 społeczność uczniowska postawiła na zmiany. Uczniowie swoim zaufaniem obdarzyli: p. Krystynę Wołkowiecką, która została opiekunem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i p. Katarzynę Pacek  jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

                                                                                                p. Katarzyna Pacek
_______________________________________________________________________________
Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015 dla kl. II-III gimnazjum
_______________________________________________________________________________
Do szkoły wrócić już czas...

1 września uczniowie Zespołu Szkół w Latowiczu przywitali nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie w hali sportowej szkoły  zostali powitani przez Panią Dyrektor Wiesławę Kosobudzką.
Uczniowie spotkali się również z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
_______________________________________________________________________________
Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r.  „Wyprawka szkolna”
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
_______________________________________________________________________________
Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
Po  mszy św. o 9:00 sprawowanej przez ks. dr Ryszarda Mierzejewskiego pani dyrektor Wiesława Kosobudzka przywitała wszystkich zgromadzonych i przekazała głos uczniom klasy IIIa i IIIb, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również pan wójt Bogdan Świątek-Górski z panią inspektor do spraw oświaty Wiesławą Proczką, którzy wręczyli Stypendia Wójta Gminy Latowicz za bardzo wysokie wyniki w nauce Magdalenie Świątek (średnia ocen 5,7) i Agnieszce Osińskiej (średnia ocen 5,37), uczennicom klasy III gimnazjum. Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami  Gminy wręczyła również kwiaty dziękując za dotychczasową pracę pani Halinie Luśni odchodzącej na zasłużoną emeryturę oraz p. Joannie Papińskiej i ks. Mariuszowi Danelczykowi. Następnie  pani Dyrektor przystąpiła do wręczania nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach  i zawodach sportowych, aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim i pracę w gazetce Rozumek.   --->>> czytaj więcej

zobacz zdjęcia
_______________________________________________________________________________
WIĘCEJ WIADOMOŚCI

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str.1

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str. 2

- ROK SZKOLNY 2012/2013

- ROK SZKOLNY 2011/2012
____________________________________________________________________

Patron Szkoły
Kardynał Stefan Wyszyński

Zespół Szkół w Latowiczu

.