***Historia szkoły w Latowiczu***Wykaz podręczników na rok szk. 2014/2015***Kalendarz roku szkolnego 2014/2015***
Uroczyste nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Szkole Podstawowej w Latowiczu oraz Gimnazjum w Latowiczu.


zobacz zdjęcia

_______________________________________________________________________________
Drodzy Pracownicy szkoły, Uczniowie i Rodzice!

W związku z nadchodzącym “Dniem Ziemi - 2014” zapraszamy do aktywnego udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ‘’.

Celem działania jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych. Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucony telefon może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

Dlatego prosimy o przyniesienie zużytych telefonów komórkowych (bez baterii) lub płytek z takich telefonów do szkoły do sali biologiczno-chemicznej. Przekażemy je specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych. Akcja trwa do piątku 14 listopada 2014 roku.

Wszystkim, którym leży na sercu los naszej planety, dziękujemy za wzorową postawę ekologiczną.

KOORDYNATORZY:  Wolontariat ,,Starszy Brat - Starsza Siostra’’ i p. Ewelina Zychowicz
_______________________________________________________________________________
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października w naszej szkole po raz już kolejny odbędzie się Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Prosimy o uważne śledzenie informacji na gazetkach szkolnych, bo tam znajdziecie wszelkie aktualne informacje związane z obchodami tego dnia. Już teraz zachęcamy jednak do bycia bardziej życzliwymi dla siebie. Pamiętajmy, że przemoc to nie tylko czyny, ale też agresja słowna i nękanie psychiczne.
_______________________________________________________________________________
Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

    W czwartek, 18 września zostały przeprowadzone wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie w tajnym głosowaniu mogli oddać głos na jednego nauczyciela z grona nauczycieli ich uczących. Po obliczeniu wszystkich głosów komisja uczniowska w składzie: Julia Radzio, Ewelina Kaczorek, Natalia Gajowniczek i Magadalena Piłatkowska ogłosiła wyniki. W roku szkolnym 2014/2015 społeczność uczniowska postawiła na zmiany. Uczniowie swoim zaufaniem obdarzyli: p. Krystynę Wołkowiecką, która została opiekunem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i p. Katarzynę Pacek  jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

                                                                                                p. Katarzyna Pacek
_______________________________________________________________________________
Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015 dla kl. II-III gimnazjum
_______________________________________________________________________________
Do szkoły wrócić już czas...

1 września uczniowie Zespołu Szkół w Latowiczu przywitali nowy rok szkolny 2014/15. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie w hali sportowej szkoły  zostali powitani przez Panią Dyrektor Wiesławę Kosobudzką.
Uczniowie spotkali się również z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
_______________________________________________________________________________
Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r.  „Wyprawka szkolna”
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
_______________________________________________________________________________
Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
Po  mszy św. o 9:00 sprawowanej przez ks. dr Ryszarda Mierzejewskiego pani dyrektor Wiesława Kosobudzka przywitała wszystkich zgromadzonych i przekazała głos uczniom klasy IIIa i IIIb, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również pan wójt Bogdan Świątek-Górski z panią inspektor do spraw oświaty Wiesławą Proczką, którzy wręczyli Stypendia Wójta Gminy Latowicz za bardzo wysokie wyniki w nauce Magdalenie Świątek (średnia ocen 5,7) i Agnieszce Osińskiej (średnia ocen 5,37), uczennicom klasy III gimnazjum. Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami  Gminy wręczyła również kwiaty dziękując za dotychczasową pracę pani Halinie Luśni odchodzącej na zasłużoną emeryturę oraz p. Joannie Papińskiej i ks. Mariuszowi Danelczykowi. Następnie  pani Dyrektor przystąpiła do wręczania nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach  i zawodach sportowych, aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim i pracę w gazetce Rozumek.   --->>> czytaj więcej

zobacz zdjęcia
_______________________________________________________________________________
WIĘCEJ WIADOMOŚCI

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str.1

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str. 2

- ROK SZKOLNY 2012/2013

- ROK SZKOLNY 2011/2012
____________________________________________________________________


Patron Szkoły
Kardynał Stefan Wyszyński

Zespół Szkół w Latowiczu

.