***Historia szkoły w Latowiczu***Wykaz podręczników na rok szk. 2016/2017***Kalendarz roku szkolnego 2015/2016***
Jesień w IIA
---->zdjęcia

p. Aneta Matak


_______________________________________________________________________________
Kompetencje na start!
Tekst alternatywny

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab
4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. … i wiele innych!

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy ;
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

PLANOWANE EFEKTY:
Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł

_______________________________________________________________________________
Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych
w roku szkolnym 2016/2017

Tekst alternatywny
_______________________________________________________________________________
„Rok szkolny się zaczyna…”
Pierwszego września, w czwartek powitaliśmy nowy rok szkolny 2016/2017 uroczystą mszą świętą w kościele w Latowiczu. Po mszy cała społeczność szkolna w asyście pocztów sztandarowych- szkoły podstawowej i gimnazjum udała się pod pomnik „Bohaterom 1939-1945”, by uczcić pamięć poległych żołnierzy w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor Wiesława Kosobudzka, pan wójt Bogdan Świątek- Górski i pani Marlena Gajowniczek- przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie Pani Dyrektor- już w sali gimnastycznej- serdecznie powitała zebranych, przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2016/2017 oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły i wychowawców poszczególnych klas. Skierowała również słowa podziękowania do Rady Rodziców za całoroczną owocną współpracę, wsparcie i pomoc.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Wójt, który życzył Gronu Pedagogicznemu spokoju, cierpliwości i wytrwałości w obliczu zmian czekających polską oświatę w najbliższych latach, a uczniom- radości i satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych bohaterów w czasie II wojny światowej oraz pamięć niedawno zmarłych pracowników szkoły.
Na koniec głos zabrał pan Andrzej Giziński- historyk, który w kilku zdaniach nakreślił tło historyczne wybuchu II wojny światowej, a uczniowie klasy V i III szkoły podstawowej zaakcentowali podniosły nastrój recytacją patriotycznych wierszy.
Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych. Miło było zobaczyć się znów z kolegami po tak długiej przerwie i podzielić się wakacyjnymi wrażeniami.

„Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!”

Jan Brzechwa

---->zdjęcia

p. Ewa Suda


_______________________________________________________________________________
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017
Spotkanie na placu szkolnym o 8:40.
Msza święta odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 w kościele w Latowiczu.
Następnie około godziny 10:00 w Zespole Szkół w Latowiczu odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2016/2017

_______________________________________________________________________________
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 ------>wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
_______________________________________________________________________________
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI DOJEŻDŻAJĄCYCH
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LATOWICZU

        Szanowni Państwo, bardzo proszę o wykupienie biletów miesięcznych dla swoich dzieci na miesiąc wrzesień 2016 roku.
        Po okazaniu wykupionego biletu nastąpi zwrot pieniędzy.

Dyrektor Wiesława Kosobudzka


_______________________________________________________________________________
WIĘCEJ WIADOMOŚCI

- ROK SZKOLNY 2015/2016

- ROK SZKOLNY 2014/2015

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str.1

- ROK SZKOLNY 2013/2014 str. 2

- ROK SZKOLNY 2012/2013

- ROK SZKOLNY 2011/2012
____________________________________________________________________

Patron Szkoły
Kardynał Stefan Wyszyński

Zespół Szkół w Latowiczu

.